Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

04.03.2019.

Javni konkurs - Jednaki u saobraćaju

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje,

04.03.2019.

Javni konkurs - Znak za osjećaj sigurnosti

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje,

04.03.2019.

Javni konkurs - Podignimo svijest za čistiji svijet

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje,

01.03.2019.

Susret: Nurković – Ozan

Susret: Nurković – Ozan

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se sa novoimenovanom ambasadorkom Republike Turske u Crnoj Gori Songul Ozan. "Saradnja između naše dvije države je intezivna i u oblasti ekonomije i na političkom nivou, međutim prostora za jačanje odnosa i povećanje trgovinske razmjene ima, naročito ako se uzmu u obzir planovi i projekti koje Crna Gora razvija i realizuje u ovom trenutku“, podsjetio je ministar saobraćaja u Vladi Crne Gore.

26.02.2019.

Ministar Nurković se sastao s višim menadžmentom MMC Holding grupe S.A.L, kao i s predstavnicima luke Pirej

Ministar Nurković se sastao s višim menadžmentom MMC Holding grupe S.A.L, kao i s predstavnicima luke Pirej

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković boravi u radnoj posjeti Atini, Republika Grčka u cilju uspostavljanja i daljeg unapređivanja saradnje između dvije države u sektoru pomorstva, kao i definisanju sljedećih koraka koji bi doprinijeli razmjeni znanja i dobrih praksi resornih institucija u ovoj oblasti. Glavna tema sastanka s MMC Holding grupom S.A.L. je bila mogućnost otvaranja međunarodnog registra u Crnoj Gori za koju je izrazilo interesovanje društvo za klasifikaciju INSB Class...

25.02.2019.

Uspostavljanje saradnje u sektoru pomorstva između dvije države

Uspostavljanje saradnje u sektoru pomorstva između dvije države

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković predvodi delegaciju koja od 24. do 27. februara boravi u službenoj posjeti Republici Grčkoj gdje će se sastati s visokim menadžmentom MMC Holding grupe S.A.L., kao i sa zvaničnicima u Ministarstvu za trgovačke brodove i šefom grčke obalske straže.

23.02.2019.

Moderna saobraćajna mreža od juga do sjevera države

Moderna saobraćajna mreža od juga do sjevera države

Članovi Misije Međunarodnog monetarnog fonda sastali su se sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva kako bi razgovarali o autoputu Bar-Boljare i ostalim prioritetnim infrastrukturnim saobraćajnim projektima i planu za koncesiju aerodroma...

22.02.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o pomorskoj agenturi

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje

22.02.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o lukama

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje

21.02.2019.

Završni sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva

Završni sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva

Peti u nizu i posljednji sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva kao tijela koje je formirano u cilju nadgledanja i ocjene uspješnosti sprovođenja rezultata; sagledavanja, diskusije i odobravanja izvještaja o napretku projekta održan je 20. februara 2019. godine u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva.