Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

08.02.2010.

Najava: Delegacija Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija prisustvovat će sjutra,Trećem sastanku Zajedničkog pododbora i sektorskom sastanku Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu,

Sjutra će se u Briselu održati Treći sastanak Zajedničkog pododbora i sektorski sastanak Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu, energetici, životnoj sredini i regionalnoj politici.
Crnogorsku delegaciju, u dijelu pregovora o transportu, predvodiće pomoćnik ministra za saobraćaj, pomorstvo i telekomunikacije i kopredsjedavajući Pododbora za transport, g-din Srđan Vukčević.

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitalaizraženog kroz 2.927.137 akcije društvaAD MONTECARGO Podgorica

U skladu sa Instrukcijama za za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitala izraženog kroz 2.927.137 (dva miliona devetstotinadvadesetsedam hiljada stotinutridesetsedam) akcija društva, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i međunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i kao kopija kod Savjetnika (izjave o povjerljivosti i dokaza o uplati), a naknada za tendersku dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010. godine.
Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Tender) POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender)POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender) OBEZBJEđENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Obezbjeñenje i protivpožarna zaštita
Bar, u vlasništvu Privrednog društva Luka Bar AD Bar i dodjele koncesije na period od 30
godina, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama
javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i
meñunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu:
Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

03.02.2010.

Najava: Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar učestvovaće na sastanku Unije za Mediteran, koji će se održati 4. i 5. februara 2010. godine u Trstu

Ministrar inostranih poslova Italije Franco Frattini uputio je ministru saobraćaja, pomorstva i telekomunikaca dr Andriji Lomparu poziv da učestvuje na sastanku, na kome će se razgovarati o procesu konkretizacije Unije za Mediteran. Unija za Mediteran ima veliki značaj za sve zemlje Mediterana kroz jačanje morskih, kopnenih i vazdušnih veza, a koje povezuju zajednički interesi i opredjeljenja ka jačanju svestrane međusobne saradnje...

02.02.2010.

Potpisan Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana

Dana 29.01.2010. godine zaključen je je Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana. Sporazum je u ime, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Vlade Crne Gore potpisao pomoćnik ministra Srđan Vukčević, a u ime Ministarstva kopna, infrastrukture, turizma i transporta Vlade Japana, direktor Pomorskog biroa Youshikiyo Ono.

26.01.2010.

Saopštenje: Potpisivanje Ugovora o povlašćenom kreditu između Kineske Exim banke i Crnogorske plovidbe, za kupovinu brodova koji podrazumijeva državne garancije

Danas je u Podgorici potpisan Ugovor o kreditu između kineske Exim Banke i Crnogorske plovidbe, o povlašćenom kreditu za kupovinu brodova, koji obuhvata i državne garancije za taj kreditni aranžman. Ugovor je, u ime Crnogorske plovidbe, potpisao izvršni direktor Slobodan Starović, a u ime Exim Banke, generalni direktor Sektora za povoljno kreditiranje EXIM banke (General Manager Concessional Loan Department) Gong Huihong. U ime Vlade Crne Gore, garanciju odnosno garantno pismo, potpisao je potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić...

26.01.2010.

Izjava ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar

Audio zapis: Izjava ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Poly Technologies Inc. i Memorandum o razumijevanju i saradnji u izgradnji transportne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Kineske korporacije za puteve i mostove...Audio

25.01.2010.

NAJAVA: Potpisivanje Ugovora o povlašćenom kreditu između Kineske Exim banke i Crnogorske plovidbe, za kupovinu brodova koji podrazumijeva državne garancije

Predstavnici Vlade Crne Gore sastaće se sjutra sa delegacijom Narodne Republike Kine kako bi razgovarali o saradnji naše dvije zemlje u oblasti saobraćaja i infrastrukturnih projekata. Tom prilikom potpisaće se Ugovor o kreditu između Kineske Exim Banke i Crnogorske Plovidbe, kao i garantno pismo Minstarstva finasija, koje će potpisati ministar dr Igor Lukšić. Takođe, potpisaće se i Memorandum o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Poly Technologies Inc. i Memorandum o razumijevanju o saradnji u izgradnji transportne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Kineske korporacije za puteve i mostove.