Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

20.04.2018.

Izmjena i dopuna JAVNOG KONKURSA Sigurni i bezbjedni putevi za sve

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje

19.04.2018.

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404 od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

05.04.2018.

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama

Treća bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u organizaciji Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, održana je danas na aerodromu Podgorica. Riječ je o sveobuhvatnoj vježbi koja se, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim dokumentima ICAO, ECACa i Evropske komisije održava svake treće godine.

04.04.2018.

Najava: Bezbjednosna vježba “Otmica vazduhoplova”

Na aerodromu Podgorica će se 5. aprila (četvrtak) održati bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u organizaciji Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. Riječ je o sveobuhvatnoj vježbi koja se, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim međunarodnim dokumentima, održava svake treće godine.

30.03.2018.

Susret Nurković-Seyf Allah Rejb : Treba napraviti konkretne korake u saradnji iz oblasti saobraćaja

Susret Nurković-Seyf Allah Rejb : Treba napraviti konkretne korake u saradnji iz oblasti saobraćaja

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković primio je danas ambasadora Republike Tunis Seyf Allah Rejb. Sagovornici su konstatovali dobre odnose dviju država i složili se da treba da pojačati i intezivirati razgovore kako bi se unaprijedili i napravili konkretni koraci u vidu priprema nacrta sporazuma o saradnji iz više oblasti: drumskog saobraćaja - prevoza robe i putnika, vazdušnog i pomorskog saobraćaja.

21.03.2018.

Konferencija o evropskom multimodalnom transportu se održava u Sofiji

Konferencija o evropskom multimodalnom transportu se održava u Sofiji

U Sofiji se održava dvodnevna konferencija o evropskom multimodalnom transportu na kojem je učestvovala evropska Komesarka Violeta Bulc, ali i značajan broj visokih zvaničnika ministarstva saobraćaja zemalja Zapadanog Balkana. Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore Angelina Živković je predvodila crnogorsku delegaciju na Konferenciji o evropskom multimodalnom transportu, koja je održana u Sofiji, 20. marta 2018. U crnogorskoj delegaciji bila je ambasador Crne Gore u Bugarskoj Snežana Radović i savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za energetiku Ljubo Knežević.

21.03.2018.

Susret Nurković - Muhamed Sajid: Istaknuti Sporazumi o saradnji u oblasti vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Susret Nurković - Muhamed Sajid: Istaknuti Sporazumi o saradnji u oblasti vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Ministar saobraćaja i pomorstva, gdin. Osman Nurković sastao se juče sa ministrom za opremu, transport, logistiku i vode Kraljevine Maroka, gdin.-om Abdelkader Amarom u Rabatu, Kraljevina Maroko. Ministar Nurković se odazvao pozivu svog marokanskog kolege u cilju uspostavljanja bolje saradnje između dvije države.

20.03.2018.

Ministar Nurković na Crans Montana Forumu u Maroku istakao potencijale crnogorskih luka

Ministar Nurković na Crans Montana Forumu u Maroku istakao potencijale crnogorskih luka

Delegacija Vlade Crne Gore predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva, gdin-om Osmanom Nurkovićem, učestvuje na Crans Montana Forumu koji se održava od 15. do 20. marta u Dakhli, Maroko. Crans Montana Forum se organizuje pod pokroviteljstvom kralja Muhameda VI a okuplja vođe država i Vada, ministre, regionalne i međunarodne organizacije, poslanike i predstavnike biznisa iz čitavog svijeta pa samim tim predstavlja jedinstvenu platformu za razmjenu znanja i iskustva i promociju potencijala Crne Gore.

19.03.2018.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlašćenog inženjera/revizora i vršioca tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat

Na osnovu člana 193 i 194 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata ("Službeni list CG", broj 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", 56/14, 40/16 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nadležno je za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlašćene inženjere/revizore i vršioce tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte, i to za:

13.03.2018.

Najava: Ministar Osman Nurković učestvovaće na Crans Montana Forumu u Maroku

Delegacija Vlade Crne Gore predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem učestvovaće na Crans Montana Forumu koji će se održati od 15. do 20. marta u Dakhli, Kraljevina Maroko.