Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitalaizraženog kroz 2.927.137 akcije društvaAD MONTECARGO Podgorica

U skladu sa Instrukcijama za za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitala izraženog kroz 2.927.137 (dva miliona devetstotinadvadesetsedam hiljada stotinutridesetsedam) akcija društva, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i međunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i kao kopija kod Savjetnika (izjave o povjerljivosti i dokaza o uplati), a naknada za tendersku dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010. godine.
Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Tender) POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender)POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender) OBEZBJEđENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Obezbjeñenje i protivpožarna zaštita
Bar, u vlasništvu Privrednog društva Luka Bar AD Bar i dodjele koncesije na period od 30
godina, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama
javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i
meñunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu:
Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

03.02.2010.

Najava: Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar učestvovaće na sastanku Unije za Mediteran, koji će se održati 4. i 5. februara 2010. godine u Trstu

Ministrar inostranih poslova Italije Franco Frattini uputio je ministru saobraćaja, pomorstva i telekomunikaca dr Andriji Lomparu poziv da učestvuje na sastanku, na kome će se razgovarati o procesu konkretizacije Unije za Mediteran. Unija za Mediteran ima veliki značaj za sve zemlje Mediterana kroz jačanje morskih, kopnenih i vazdušnih veza, a koje povezuju zajednički interesi i opredjeljenja ka jačanju svestrane međusobne saradnje...

02.02.2010.

Potpisan Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana

Dana 29.01.2010. godine zaključen je je Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana. Sporazum je u ime, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Vlade Crne Gore potpisao pomoćnik ministra Srđan Vukčević, a u ime Ministarstva kopna, infrastrukture, turizma i transporta Vlade Japana, direktor Pomorskog biroa Youshikiyo Ono.

26.01.2010.

Saopštenje: Potpisivanje Ugovora o povlašćenom kreditu između Kineske Exim banke i Crnogorske plovidbe, za kupovinu brodova koji podrazumijeva državne garancije

Danas je u Podgorici potpisan Ugovor o kreditu između kineske Exim Banke i Crnogorske plovidbe, o povlašćenom kreditu za kupovinu brodova, koji obuhvata i državne garancije za taj kreditni aranžman. Ugovor je, u ime Crnogorske plovidbe, potpisao izvršni direktor Slobodan Starović, a u ime Exim Banke, generalni direktor Sektora za povoljno kreditiranje EXIM banke (General Manager Concessional Loan Department) Gong Huihong. U ime Vlade Crne Gore, garanciju odnosno garantno pismo, potpisao je potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić...

26.01.2010.

Izjava ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar

Audio zapis: Izjava ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Poly Technologies Inc. i Memorandum o razumijevanju i saradnji u izgradnji transportne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Kineske korporacije za puteve i mostove...Audio

25.01.2010.

NAJAVA: Potpisivanje Ugovora o povlašćenom kreditu između Kineske Exim banke i Crnogorske plovidbe, za kupovinu brodova koji podrazumijeva državne garancije

Predstavnici Vlade Crne Gore sastaće se sjutra sa delegacijom Narodne Republike Kine kako bi razgovarali o saradnji naše dvije zemlje u oblasti saobraćaja i infrastrukturnih projekata. Tom prilikom potpisaće se Ugovor o kreditu između Kineske Exim Banke i Crnogorske Plovidbe, kao i garantno pismo Minstarstva finasija, koje će potpisati ministar dr Igor Lukšić. Takođe, potpisaće se i Memorandum o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Poly Technologies Inc. i Memorandum o razumijevanju o saradnji u izgradnji transportne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Kineske korporacije za puteve i mostove.

11.01.2010.

Održan sastanak sa predstavnicima Grčko-izraelskog konzorcijuma Shikun&Binui Aktor Concessions

Danas je u Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija održani preliminarni pregovori sa predstavnicima Grčko-izraelskog konzorcijuma Shikun&Binui Aktor Concessions.