Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

10.02.2010.

Saopštenje: Završen Treći sastanak Zajedničkog pododbora i sektorski sastanak Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu, energetici, životnoj sredini i regionalnoj politici

Danas je u Briselu završen Treći sastanak Zajedničkog pododbora i sektorski sastanak Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu, energetici, životnoj sredini i regionalnoj politici. Crnogorsku delegaciju, u dijelu pregovora o transportu, predvodio je pomoćnik ministra za saobraćaj, pomorstvo i telekomunikacije i kopredsjedavajući Pododbora za transport Srđan Vukčević.

09.02.2010.

Izjava predsjednika Komisije za sprovođenje tenderskog postupka i pregovaranja Zorana Radonjića

"Hrvatski konzorcijum, na čelu sa Konstruktorom iz Splita dostavio je pisane garancije, koje zadovoljavaju uslove tendera i omogućavaju sklapanje finansijskih ugovora. Vlada Crne Gore će nastaviti predviđenu proceduru analize dostavljenih ponuda i zaključivanja ugovora sa hravatskim konzorcijumom i finansijskim institucijama."

08.02.2010.

Saopštenje: Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar učestvovao na konferenciji Unije za Mediteran

Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Andrija Lompar učestvovao je na konferenciji Unije za Mediteran, koja se održavala od 4 - 7. februara u Trstu. Konferencija je imala za cilj proces konkretizacije Unije Mediterana, zajednice koja broji 27 zemalja EU i 12 mediteranskih zemalja i predstavlja okvir za jačanje saradnje zemalja EU i zemalja koje izlaze na Sredozemno more...

08.02.2010.

Najava: Delegacija Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija prisustvovat će sjutra,Trećem sastanku Zajedničkog pododbora i sektorskom sastanku Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu,

Sjutra će se u Briselu održati Treći sastanak Zajedničkog pododbora i sektorski sastanak Unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske Komisije i Crne Gore o transportu, energetici, životnoj sredini i regionalnoj politici.
Crnogorsku delegaciju, u dijelu pregovora o transportu, predvodiće pomoćnik ministra za saobraćaj, pomorstvo i telekomunikacije i kopredsjedavajući Pododbora za transport, g-din Srđan Vukčević.

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitalaizraženog kroz 2.927.137 akcije društvaAD MONTECARGO Podgorica

U skladu sa Instrukcijama za za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi prodaje 87,6358% ukupnog kapitala izraženog kroz 2.927.137 (dva miliona devetstotinadvadesetsedam hiljada stotinutridesetsedam) akcija društva, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i međunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i kao kopija kod Savjetnika (izjave o povjerljivosti i dokaza o uplati), a naknada za tendersku dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010. godine.
Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Tender) POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender)POMORSKI POSLOVI BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar, u vlasništvu
Privrednog društva Luka Bar AD Bar, i dodjele koncesije na period od 30 godina, Tenderska
komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama Javnog poziva
objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda I meñunarodnoj štampi, kao i
i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.

05.02.2010.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću (udaljem tekstu Tender) OBEZBJEđENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BAR

U skladu sa Uputstvom za ponuñače za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu Tender) radi
prodaje 100% udjela Društva sa ograničenom odgovornošću Obezbjeñenje i protivpožarna zaštita
Bar, u vlasništvu Privrednog društva Luka Bar AD Bar i dodjele koncesije na period od 30
godina, Tenderska komisija ovim putem obavještava zainteresovana lica o sljedećim izmjenama
javnog poziva objavljenog dana 21.10.2009. godine u dnevnim novinama Pobjeda i
meñunarodnoj štampi, kao i i na internet adresi Savjeta za privatizaciju Crne Gore (u daljem tekstu:
Javni poziv):
Izjava o povjerljivosti mora pristići kod Komisije i Savjetnika, a Naknada za tendersku
dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Savjeta za privatizaciju najkasnije do 29.03.2010.
godine.Download

03.02.2010.

Najava: Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar učestvovaće na sastanku Unije za Mediteran, koji će se održati 4. i 5. februara 2010. godine u Trstu

Ministrar inostranih poslova Italije Franco Frattini uputio je ministru saobraćaja, pomorstva i telekomunikaca dr Andriji Lomparu poziv da učestvuje na sastanku, na kome će se razgovarati o procesu konkretizacije Unije za Mediteran. Unija za Mediteran ima veliki značaj za sve zemlje Mediterana kroz jačanje morskih, kopnenih i vazdušnih veza, a koje povezuju zajednički interesi i opredjeljenja ka jačanju svestrane međusobne saradnje...

02.02.2010.

Potpisan Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana

Dana 29.01.2010. godine zaključen je je Sporazum o priznavanu ovlašćenja za pomorce koji plove na brodovima registrovanim pod zastavom Japana između Crne Gore i Japana. Sporazum je u ime, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Vlade Crne Gore potpisao pomoćnik ministra Srđan Vukčević, a u ime Ministarstva kopna, infrastrukture, turizma i transporta Vlade Japana, direktor Pomorskog biroa Youshikiyo Ono.