Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

13.02.2020.

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa predstavnicima kreditne rejting agencije Moody's, koji borave u Crnoj Gori u okviru redovne godišnje posjete.

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju...

11.02.2020.

Lista predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu

Na osnovu člana 32b stav 1 i 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 8 stav 1 i 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu...

07.02.2020.

Nurković sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za fosilnu energiju

Nurković sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za fosilnu energiju

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za fosilnu energiju, Stevenom Winbergom. Posjeta američke delegacije odvija se u sklopu inicijative za pripremu studije o potencijalima upotrebe fosilne energije, primarno LNG (tečni prirodni gas) i mogucnosti saradnje sa americkim kompanijama u ovoj oblasti. Tokom posjete, delegacija je posjetila Luku Bar gdje je organizovana i radionica, obavljeni su razgovori sa menadžmentom kompanije I predstavili mogućnosti daljeg razvoja ove oblasti.

05.02.2020.

Delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva na poziv Euromaritime 2020 boravi u Marseju

Delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva na poziv Euromaritime 2020 boravi u Marseju

Na poziv organizatora, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i generalna direktorica Direktorata za pomorsku privredu Maja Mijušković borave u Marseju, gdje je otvoren Euromaritime 2020. Posjeta delegacije Ministarstva saobraćaja i pomorstva ovakvom događaju, koji okuplja najznačajnije kompanije u pomorskoj privredi, prilika je da se osnaži postojeća saradnja pomorske privrede u Crnoj Gori sa renomiranim kompanijama na evropskom tržištu i šire, a takođe predstavlja priliku i da se uspostave novi vidovi saradnje...

28.01.2020.

Saopštenje za Radnu grupu 14PP

Saopštenje za Radnu grupu 14PP

Danas je u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva, sa početkom u 10 časova održana treća sjednica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika.

28.01.2020.

Saopštenje za Radnu grupu 21PP

Saopštenje za Radnu grupu 21PP

Danas je u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva, sa početkom u 9 časova, održana treća sjednica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže.

27.01.2020.

Javni poziv

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu...