Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

27.05.2020.

Obavještenje za prevoznike koji obavljaju unutrašnji i međunarodni drumski prevoz

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju unutrašnji i međunarodni drumski prevoz da je Ministarstvo zdravlja donijelo, Naredbu o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129/858 od 13. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 43/20)...

27.05.2020.

Obavještenje za prevoznike koji obavljaju međugradski linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju međugradski linijski drumski prevoz putnika da je Ministarstvo zdravlja donijelo, Naredbu o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129/858 od 13. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 43/20)...

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

19.05.2020.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u dnevnoj komunikaciji sa Ministarstvom vanjskih poslova intezivno radi i pruža logistiku pomorcima i njihovim kompanijama da pronađu način njihovog povratka u Crnu Goru.

Prema trenutno raspoloživim podacima u svijetu plovi oko 625 crnogorskih pomoraca i članova posada kruzera (doktori, tehničari, kuvari, konobari, sobarice, i dr.). Od tog broja, u Crnu Goru se do sada vratilo 264 lica, bilo našim specijalnim letovima ili u svojoj režiji, alternativnim rutama...

16.05.2020.

BSD Invest Europe realizovala vrijednu donaciju medicinske opreme Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore

BSD Invest Europe realizovala vrijednu donaciju medicinske opreme Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore

Danas je u Podgoricu dopremljena značajna donacija medicinske zaštitne opreme koju je BSD Invest Europe uputila Crnoj Gori u borbi protiv COVID19

14.05.2020.

Obavještenje o mogućnosti prijema i boravka putničkih brodova (kruzera) u lukama Crne Gore

Obavještavamo sve zainteresovane strane, vlasnike putničkih brodova, brodske kompanije, pomorske agente i luke Crne Gore da je za mogućnost prijema i boravka putničkog broda (kruzera) u luku Crne Gore, potrebno podnijeti zahtjev Ministarstvu saobraćaja i pomorstva (mail adresa: kabinet@msp.gov.me), odnosno resornom Direktoratu za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu (mail adresa: vladan.radonjic@msp.gov.me) ...

11.05.2020.

Obavještenje za prevoznike, autobuske stanice i putnike u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju javni unutrašnji prevoz, autobuske stanice i putnike, da će od ponedeljka 11. maja 2020. godine biti omogućeno obavljanje linijskog međugradskog prevoza putnika. Prevoznicima se daje mogućnost da održavaju redove vožnje na kojima su početna i krajnja stanica, odnosno itinerer isključivo u okviru regiona definisanih naredbom...

06.05.2020.

Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore sa izmjenama

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore, omogućavanje iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, kao i upravljanje stranim plovnim objektima koji uplovljavaju u luke Crne Gore radi snadbijevanja gorivom sa izmjenama...