Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

29.04.2011.

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar obišao prugu Nikšić-Podgorica i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar obišao prugu Nikšić-Podgorica i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar sa predsjednicima Odbora direktora Željezničke infrastrukture, Zarijom Franovićem, Željezničkog prevoza, Rešadom Nuhodžićem i njihovim saradnicima obišao je gradilišta na pruzi Podgorica-Nikšić i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine. Danilovgrađani će vozom do mora moći putovati već od juna...

26.04.2011.

Poziv za ponuđača za uslugu izrade i izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe

Na osnovu člana 34 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu (Sl. list CG br. 75/10), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva oglašava:

26.04.2011.

SEETO investitorska konferencija za transport održana u Sarajevu

SEETO investitorska konferencija za transport održana u Sarajevu

U Sarajevo je održana Investitorska konferencija za transport TRINCON 2011, na kojoj su prezentirani infrastrukturni projekti koje su regionalne članice zajednički indentifikovale kao projekte od najvećeg značaja za njihovu integraciju u Transevropsku transportnu mrežu i ukupni socio-ekonomski razvoj regiona. Glavni projekti koji su potencirani na ovoj konferenciji su tok rijeke Save kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju, izgradnja Koridor VIII i Rute 6A koja povezuje Albaniju, Makedoniju i Kosovo i izgradnja željezničke Rute 4 između Srbije i Crne Gore.

13.04.2011.

Uspiješni pregovori Crne Gore i Makedonije o drumskom prevozu robe i putnika

Uspiješni pregovori Crne Gore i Makedonije o drumskom prevozu robe i putnika

Od prvog maja 2011. godine drumski prevoz tereta između Crne Gore i Makedonije biće u potpunosti liberalizovan bez ikakvih administrativnih procedura i dozvola...

28.03.2011.

Donesena Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke prema namjeni i vrsti pomorskog saobraćaja

Imajući u vidu značaj razvoja luka Crne Gore, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na poslednjoj sjednici Vlade, donesena je Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke prema namjeni i vrsti pomorskog saobraćaja...

28.03.2011.

Usvojena Odluka o određivanju luka prema značaju

Na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Vlada je na prošloj sjednici Vlade usvojila Odluku o određivanju luka prema značaju, kojom se određuju luke od nacionalnog i luke od lokalnog značaja...

18.03.2011.

Prekid pregovora i poništavanje tendera za privatizaciju akcijskog društva AD „Montecargo“ Podgorica

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte donio je odluku o prekidu pregovora sa konzorcijumom Grampet SA i G.F.R. SA iz Rumunije, jedinom zainteresovanom na tenderu za privatizaciju akcijskog društva AD „Montecargo“ Podgorica, i poništavanju tendera...

18.03.2011.

Održani pregovori između delegacija Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije

Održani pregovori između delegacija Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije

U cilju efikasnijeg funkcionisanja željezničkog sistema između Crne Gore i Albanije, vrijeme pregleda teretnih vozova u pograničnim stanicama između dvije države biće značajno skraćeno što će olakšati rad graničnih organa i uštedjeti novac željezničkim preduzećima...

11.03.2011.

Održan sastanak za riješavanje spornih pitanja, putnih prelaza na teritoriji opštine Danilovgrad

Održan sastanak za riješavanje spornih pitanja, putnih prelaza na teritoriji opštine Danilovgrad

Ministar saobraćaja dr Andrija Lompar sastao se danas sa predstavnicima Direkcije za saobraćaj, Direkcije za željeznicu, Direkcije javnih radova, Željezničke infrastrukture, i Opštine Danilovgrad, kako bi se rješila sporna pitanja putnih prelaza na teritoriji Opštine Danilovgrad, s obzirom da se rekonstrukcija pruge Podgorica-Nikšić privodi kraju.

11.03.2011.

Održani pregovori u cilju zaključenja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

Održani pregovori u cilju zaključenja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

U Podgorici su 10 -11. marta 2011. godine održani pregovori između delegacija vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u cilju zaključenja Sporazuma o međunarodnom vazdušnom saobraćaju između dvije države. Delegaciju Vlade Crne Gore predvodila je pomoćnik ministra saobraćaja Mirel Radić-Ljubisavljević, a delegaciju Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata generalni direktor Generalne civilne vazduhoplovne vlasti UAE g-din Saif Mohamed Al Suvaidi. Tom prilikom, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i usaglašen tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između ove dvije države.