Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

06.10.2011.

Današnjim potpisivanjem Sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori otvorena vazdušna kapija istoka

Današnjim potpisivanjem Sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori otvorena vazdušna kapija istoka Ministar saobraćaja dr Andrija Lompar i ministar ekonomije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sultan Saeed AL Masooria potpisali su danas Sporazum o vazdušnom saobraćaju između dvije zemlje, kojim se Crnoj Gori otvara vazdušna kapija istoka. Pored principa liberalizacije i pitanja bezbjednosti i sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, ovaj Sporazum je važan jer daje mogućnost pete slobode... Audio

05.10.2011.

NAJAVA: Potpisivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata

U okviru posjete ministra ekonomije Ujedinjenih Arapskih Emirata, g-dina Sultana Saeeda AL Mansooria sjutra će se u vili „ Gorica“ potpisati Sporazum o vazdušnom saobraćaju dvije zemlje...

16.09.2011.

Izjava ministra saobraćaja i pomorstva Andrije Lompara nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava ministra saobraćaja i pomorstva Andrije Lompara nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava ministra saobraćaja i pomorstva Andrije Lompara nakon sjednice Vlade povodom usvajanja Predloga programa rekonstrukcije i sanacije kritičnih tačaka na državnim putevima. Informacije o planiranim aktivnostima na pripremi za realizaciju Projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture i Informacije o aktivnostima na realizaciji Programa rekonstrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore...

07.09.2011.

Danas su se u Kijevu sastali Vice Premijer i Ministar infrastrukture Vlade Ukrajine, Boris Kolesnikov i Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore, dr Andrija Lompar

Na poziv Vice premijera i ministra infrastrukture Vlade Ukrajine, Borisa Kolesnikova danas je u Kijevu održan sastanak dvije delegacije koju je u ime Crne Gore predvodio ministar saobraćaja i pomorstva dr Andrija Lompar...

19.08.2011.

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu izrade i izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe

Na osnovu člana 34 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu (Sl. list CG br. 75/10), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva oglašava: Poziv br. 15/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu izrade i izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe...

27.07.2011.

Potpisan Aneks ugovora o korišćenju lučkog područja između Luke Bar, Lučke uprave Crne Gore i JP Morsko dobro

Potpisan Aneks ugovora o korišćenju lučkog područja između Luke Bar, Lučke uprave Crne Gore i JP Morsko dobro

Na osnovu Zakona o lukama i u skladu sa odredbama Odluke o određivanju luka prema značaju, danas je u Kotoru potpisan Aneks ugovora o korišćenju lučkog područja između Luke Bar, Lučke uprave Crne Gore i JP Morsko dobro. Aneks ugovora su potpisali direktori Lučke uprave Kotor, Mladen Lučić, Luke Bar, Slobo Pajović i JP Morsko dobro, Rajko Barović...

26.07.2011.

Najava: Potpisivanje Aneksa ugovora između JP „ Morsko dobro“, Lučke uprave Crne Gore i Luke Bar

U skladu sa odlukom Vlade o određivanju luka prema značaju, sjutra će se u Kotoru obaviti potpisivanje Aneksa ugovora između JP „Morsko dobro“ , Lučke uprave Crne Gore i Luke Bar a.d, o zvaničnom preuzimanju Luke Bar kao luke od nacionalnog značaja...

25.07.2011.

Usvojen Master plan razvoja aerodroma do 2030 godine

Usvojen Master plan razvoja aerodroma do 2030 godine

Na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Vlada je na sjednici od 21 juna usvojila Master plan razvoja aerodroma do 2030 godine. Planom se definiše strategija infrastrukturnog razvoja aerodroma Podgorica i Tivat za period od 2011. do 2030. godine, sa ciljem unapređenja kapaciteta i kvaliteta usluge u odnosu na prognozirani saobracaj... Audio

25.07.2011.

Nakon dvomjesečnih priprema, održana vježba „Otmica vazduhoplova na aerodromu Podgorica“

Nakon dvomjesečnih priprema, održana vježba „Otmica vazduhoplova na aerodromu Podgorica“

U skladu sa odlukom Nacionalnog odbora za bezbjednost vazdušnog saobraćaja u Podgorici je danas održana vježba „Otmica vazduhoplova na aerodromu Podgorica“. Nakon dvomjesečnih priprema, u okviru kojih su svi učesnici detaljno upoznati sa procedrama i planovima u slučaju kriznih situacija, te uvježbavanja pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice Uprave policije u dijelu izvođenja vježbe upada na vazduhoplov, vježba je održana na aerodromu „Podgorica“, u vremenu od 9,00 do 13,10 časova...

18.07.2011.

NAJAVA: POKAZNA VJEŽBA ’’OTMICA AVIONA NA AERODROMU PODGORICA’’

U skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja usvojenim od strane Vlade Crne Gore, na Aerodromu Podgorica, u utorak 19. jula 2011. godine održaće se bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“.