Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

15.05.2018.

Bilateralni susret ministra Osmana Nurkovića sa delagacijom Kosova

Bilateralni susret ministra Osmana Nurkovića sa delagacijom Kosova Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković otvorio je u Budvi dvodnevnu konferenciju koju u hotelu Splendid organizuju Privredna komora Crne Gore (PKCG), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore i IRU Akademija. Za konferenciju je prijavljeno 200 učesnika među kojima su članovi Vlade, predstavnici privrednih komora i komorskih asocijacija sa kojima PKCG ima saradnju, profesori univerziteta i drugi.

10.05.2018.

Predstavnici MATTO posjetili Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predstavnici MATTO posjetili Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predstavnici Makedonsko-turske privredne komore (MATTO) i počasni konzul Republike Turske u Bitolju, Ajdovan Ademoski, sastali su se danas sa državnim sekretarom mr Muamerom Hajdarpašićem u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

10.05.2018.

Crna Gora uspješno započela realizaciju projekta razvoj baze podataka o državnim putevima

Crna Gora uspješno započela realizaciju projekta razvoj baze podataka o državnim putevima

Dana 6. maja 2018. godine, u okviru projekta "Razvoj baze podataka o putevima Crne Gore" započeto je prikupljanje podataka o stanju inventara crnogorske putne mreže. Ukupna vrijednost ugovora je 356.895,00 eura, od čega 303.360,75 euratj. (85%) predstavljaju IPA sredstva, a 53.534,25 eura tj. (15%) predstavlja nacionalni doprinos ovom projektu. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, tj. Direkcija za saobraćaj kao krajnji korisnik.

07.05.2018.

Direktor EMSA-e posjetio Upravu pomorske sigurnosti

Direktor EMSA-e posjetio Upravu pomorske sigurnosti

Direktor Evropske agencije za pomorsku sigurnosti (EMSA – European Maritime Safety Agency) sa sjedištem u Lisabonu-Portugal, g-din Markku Mully, posjetio je u četvrtak 03.05.2018. godine Upravu pomorske sigurnosti. Tokom posjete g. Mully je obišao i Pomorsko operatvni centar (POC) Uprave pomorske sigurnosti u Dobroj vodi u Baru i upoznao se sa radom VTS službe, Obalne radio stanice Barradio i Koordinacionog centra za traganje i spašavanje na moru - MRCC Bar.

27.04.2018.

Ministar Nurković u Ljubljani se bilateralno sastao sa ministrom infrastrukture Slovenije, Peterom Gašperšičem: Dva ministra razgovarala o prenošenju znanja u oblasti željeznice

Ministar Nurković u Ljubljani se bilateralno sastao sa ministrom infrastrukture Slovenije, Peterom Gašperšičem: Dva ministra razgovarala o prenošenju znanja u oblasti željeznice

Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, prisustvovala je juče zvaničnom otvaranju TEN-T dana koji se održavaju u Ljubljani, od 25. do 27. aprila, a ceremoniju je otvorio premijer Republike Slovenije, Miro Cerar, koji je istakao značaj saobraćaja za razvoj privrede, kao i potrebu za investiranjem u transportnu infrastrukturu, modernizaciju željeznice i održivu mobilnost.

26.04.2018.

Ministar Nurković na TEN-T danima u Ljubljani: Crna Gora nastoji da se maksimalno angažuje u bezbjednosti saobraćaja i prekograničnoj saradnji

Ministar Nurković na TEN-T danima u Ljubljani: Crna Gora nastoji da se maksimalno angažuje u bezbjednosti saobraćaja i prekograničnoj saradnji

Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmanom Nurkovićem učestvuje u Ljubljani (Republika Slovenija) na TEN-T danima, vodećem događaju na temu evropske povezanosti u oblasti saobraćaja, sa posebnim fokusom na pitanja bezbjednosti u saobraćaju i prekograničnu povezanost. Pored ministra Nurkovića, Članovi Delegacije su državna sekretarka Angelina Živković, sekretar Adis Pepić, direktor Direktorata za željeznički saobraćaj Milan Banković i samostalna savjetnica Bilsana Bibić.

24.04.2018.

Najava: Ministar Osman Nurković učestvovaće na TEN-T danima u Ljubljani

Delegacija Vlade Crne Gore predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem učestvovaće na TEN-T danima koji će se održati 25.-27. aprila 2018. godine u Ljubljani (Republika Slovenija). TEN-T dani su vodeći događaj na temu evropske povezanosti u oblasti saobraćaja, koji će okupiti više od 2500 učesnika: ministre, visoke zvaničnike i predstavnike javne uprave, promotere projekata, finansijske institucije, privatne investitore, civilno društvo itd.

24.04.2018.

Susret Orav Nurković: Unapređenje saradnje između Crne Gore i Evropske unije u oblasti saobraćaja

Susret Orav Nurković: Unapređenje saradnje između Crne Gore i Evropske unije u oblasti saobraćaja

Ministar Osman Nurković sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, gospodinom Aivom Oravom. Ministar Nurković je izrazio zahvalnost za svu dosadašnju podršku i pomoć koju je Crna Gora dobila od Evopske Komisije, ističući da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva jedan od najvećih korisnika instrumenata za podršku investicijama koji se zemljama Zapadnog Balkana obezbjeđuju kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) i Instrument za pretpristupnu podršku (IPA), ali da su evidentne duge procedure realizacije sredstava odobrenih iz EU fondova zbog čega je često ugrožena planirana dinamika realizacije projekata, koji moraju biti realizovani u skladu sa domaćim propisima.

20.04.2018.

Izmjena i dopuna JAVNOG KONKURSA Sigurni i bezbjedni putevi za sve

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje

19.04.2018.

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404 od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu.