Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

02.03.2020.

Poništenje tenderske procedure za nabavke: Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

Poništenje tenderske procedure za nabavke za projekat “Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja” u okviru IPA 2017 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, ZaJedno!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, ZaJedno!

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, ČUVAŠ SEBE, ČUVAŠ DRUGE!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, ČUVAŠ SEBE, ČUVAŠ DRUGE!

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju, Budimo Eko-Mobilni!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju, Budimo Eko-Mobilni!

13.02.2020.

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa predstavnicima kreditne rejting agencije Moody's, koji borave u Crnoj Gori u okviru redovne godišnje posjete.

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju...

11.02.2020.

Lista predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu

Na osnovu člana 32b stav 1 i 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 8 stav 1 i 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu...

10.02.2020.

Uspješno realizovan projekat "Procjena putne bezbjednosti"

Uspješno realizovan projekat "Procjena putne bezbjednosti"

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, uz finansijsku pomoć Evropske unije, uspješno je realizovalo projekat vrijedan 470.000 eura, pod nazivom "Procjena putne bezbijednosti". Posrijedi je jedan od četiri nacionalna projekta iz sektora saobracaja, ukupne vrijednosti 34 miliona eura, za koje je Evrposka unija bespovratno obezbijedila 24 miliona eura. U okviru ovog projekta, čiji je krajnji koristnik Uprava za saobraćaj, analizirano je 1.853 km magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori, uz korišćenje međunarodne metodologije procjene bezbjednosti (iRAP).