Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

05.05.2011.

Reagovanje na tekst „ Samo vi ne vidite da smo mi bolji“ objavljen u dnevnom listu Vijesti, 04. 05. 2011. godine

Povodom navedenog teksta radi objektivnog i tačnog informisanja javnosti Ministarstvo sve navode u istom odbacuje kao neistinite i neosnovane, i to iz sljedećih razloga:

04.05.2011.

Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama

Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama

29.04.2011.

U Trebinju potpisan protokol o kontaktnim tačkama Jadranko-jonskog autoputa između Crne Gore i Bosne i Hercegovine

U Trebinju potpisan protokol  o kontaktnim tačkama Jadranko-jonskog autoputa između Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Nakon dvodnevnih pregovora između delegacija ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i ministarstva transporta Bosne i Hercegovine usaglašene su kontaktne tačke Jadransko-jonskog autoputa između dvije države. O tome je potpisani protokol po kojem je kontaktna tačka na teritoriji Crne Gore u zoni naselja Nudo, a na teritoriji Bosne i Hercegovine u zoni naselja Aranđelovo.

29.04.2011.

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar obišao prugu Nikšić-Podgorica i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar obišao prugu Nikšić-Podgorica i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar sa predsjednicima Odbora direktora Željezničke infrastrukture, Zarijom Franovićem, Željezničkog prevoza, Rešadom Nuhodžićem i njihovim saradnicima obišao je gradilišta na pruzi Podgorica-Nikšić i najavio uspostavljanje putničkog saobraćaja između dva najveća crnogorska grada do kraja godine. Danilovgrađani će vozom do mora moći putovati već od juna...

26.04.2011.

Poziv za ponuđača za uslugu izrade i izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe

Na osnovu člana 34 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu (Sl. list CG br. 75/10), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva oglašava:

26.04.2011.

SEETO investitorska konferencija za transport održana u Sarajevu

SEETO investitorska konferencija za transport održana u Sarajevu

U Sarajevo je održana Investitorska konferencija za transport TRINCON 2011, na kojoj su prezentirani infrastrukturni projekti koje su regionalne članice zajednički indentifikovale kao projekte od najvećeg značaja za njihovu integraciju u Transevropsku transportnu mrežu i ukupni socio-ekonomski razvoj regiona. Glavni projekti koji su potencirani na ovoj konferenciji su tok rijeke Save kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju, izgradnja Koridor VIII i Rute 6A koja povezuje Albaniju, Makedoniju i Kosovo i izgradnja željezničke Rute 4 između Srbije i Crne Gore.

13.04.2011.

Uspiješni pregovori Crne Gore i Makedonije o drumskom prevozu robe i putnika

Uspiješni pregovori Crne Gore i Makedonije o drumskom prevozu robe i putnika

Od prvog maja 2011. godine drumski prevoz tereta između Crne Gore i Makedonije biće u potpunosti liberalizovan bez ikakvih administrativnih procedura i dozvola...

28.03.2011.

Donesena Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke prema namjeni i vrsti pomorskog saobraćaja

Imajući u vidu značaj razvoja luka Crne Gore, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na poslednjoj sjednici Vlade, donesena je Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke prema namjeni i vrsti pomorskog saobraćaja...

28.03.2011.

Usvojena Odluka o određivanju luka prema značaju

Na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Vlada je na prošloj sjednici Vlade usvojila Odluku o određivanju luka prema značaju, kojom se određuju luke od nacionalnog i luke od lokalnog značaja...

18.03.2011.

Prekid pregovora i poništavanje tendera za privatizaciju akcijskog društva AD „Montecargo“ Podgorica

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte donio je odluku o prekidu pregovora sa konzorcijumom Grampet SA i G.F.R. SA iz Rumunije, jedinom zainteresovanom na tenderu za privatizaciju akcijskog društva AD „Montecargo“ Podgorica, i poništavanju tendera...