Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

23.11.2012.

Održana nacionalna radionica o MARPOL konvenciji od 19. do 23. novembra u hotelu ‘’Princess’’ u Baru

MARPOL konvencija je jedan od najznačajnijih međunarodnih konvencija koja tretira zagađenje mora sa brodova (naftom, tečnim materijama koje prevoze tankeri, štetnim materijama u pakovanom obliku, fekalijama i smećem), kao i zagađenje vazduha sa brodova...

16.11.2012.

Najava: Nacionalna radionica MARPOL Konvencije

Uprava pomorske sigurnosti u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom održaće nacionalnu radionicu o MARPOL konvenciji od 19. do 23. novembra u hotelu ‘’Princess’’ u Baru...

09.11.2012.

Završena III regionalna NIPAC radionica u Dubrovniku 08. i 09 novembar 2012. godine

Završena III regionalna NIPAC radionica u Dubrovniku 08. i 09 novembar 2012. godine

III regionalna NIPAC radionica završena je danas u Dubrovniku, 9. novembra 2012. godine. Radionica se bavila razmatranjem ambijenta Investicionog okvira za Zapadni Balkan-WBIF i razvojem regionalnih investicija, sa namjerom da se razmotri razvoj aplikacija za projekte WBIF kroz indetifikaciju novih strateških projekata, za koje se očekuje da će imati dugoročni uticaj, kao i analiziom postojećih regionalnih projekata takođe, gdje bi dalja asistencija pomogla da se prevaziđu eventualne prepreke i ubrza sama realizacija...

07.11.2012.

Najava: III Regionalna NIPAC radionica, Dubrovnik

Najava: III Regionalna NIPAC radionica, Dubrovnik

Na poziv Evropske Komisije to jest Generalnog Direktorata za proširenje i Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) predstavnici ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore učestvovaće u radu III regionalne NIPAC radionice (Kancelarija nacionalnog IPA koordinatora), koja će se održati u Dubrovniku 08. novembra 2012. godine...

29.10.2012.

Završena Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi

Završena Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi

Dvodnevna Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi završena je juče 25. oktobra 2012. godine u Dubrovniku, Hrvatska. Ovaj događaj imao je zadatak da indetifikuje ključne prepreke I rizike u finansiranju saobraćajne infrastrukture, obezbjeđujući na taj način platformu za industrijski lobi i lokalne I državne vlasti da o tome diskutuju I prevaziđu ih...

23.10.2012.

NAJAVA: Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi

NAJAVA: Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi

Dvodnevna Konferencija za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi održaće se 24. i 25. oktobra 2012. godine u Dubrovniku, Hrvatska...

23.10.2012.

Posjeta predstavnika Šangajske međunarodne lučke grupe SIPG

Posjeta predstavnika Šangajske međunarodne lučke grupe SIPG

U okviru posjete Luci Bar predstavnici Šangajske međunarodne grupe SIPG (Shangai International Port Group) sastali su se danas sa ministrom saobraćaja i pomorstva dr Andrijom Lomparom...

17.10.2012.

U Kotoru završen sastanak Upravnog Odbora SEETO (Sekretarijat za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi)

U Kotoru završen sastanak Upravnog Odbora SEETO (Sekretarijat za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi)

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je bilo domaćin 34-og sastanaka SEETO Upravnog odbora, u Kotoru, 16. oktoba 2012. godine, koji je organizovala Transportna opservatorija za Jugoistočnu Evropu (SEETO), a ko-predsjedavala Evropska Komisija...

15.10.2012.

NAJAVA : Sastanak SEETO Upravnog Odbora (Sekretarijat za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi)

NAJAVA : Sastanak SEETO Upravnog Odbora (Sekretarijat za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi)

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne transportne mreže u jugoistočnoj Evropi, Sekretarijat za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi (SEETO) i Evropska Komisija, koja ko-predsjedava, organizuju 34-ti sastanak SEETO Upravnog odbora u Crnoj Gori, koji će se održati u Kotoru sjutra, 16.10.2012. godine...

09.10.2012.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BEZBJEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Javna rasprava o Nacrtu zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti u željezničkom saobraćaju će se održati u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Javna rasprava trajaće do 19. novembra 2012. godine...