Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

10.05.2018.

Predstavnici MATTO posjetili Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predstavnici MATTO posjetili Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Predstavnici Makedonsko-turske privredne komore (MATTO) i počasni konzul Republike Turske u Bitolju, Ajdovan Ademoski, sastali su se danas sa državnim sekretarom mr Muamerom Hajdarpašićem u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

10.05.2018.

Crna Gora uspješno započela realizaciju projekta razvoj baze podataka o državnim putevima

Crna Gora uspješno započela realizaciju projekta razvoj baze podataka o državnim putevima

Dana 6. maja 2018. godine, u okviru projekta "Razvoj baze podataka o putevima Crne Gore" započeto je prikupljanje podataka o stanju inventara crnogorske putne mreže. Ukupna vrijednost ugovora je 356.895,00 eura, od čega 303.360,75 euratj. (85%) predstavljaju IPA sredstva, a 53.534,25 eura tj. (15%) predstavlja nacionalni doprinos ovom projektu. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, tj. Direkcija za saobraćaj kao krajnji korisnik.

07.05.2018.

Direktor EMSA-e posjetio Upravu pomorske sigurnosti

Direktor EMSA-e posjetio Upravu pomorske sigurnosti

Direktor Evropske agencije za pomorsku sigurnosti (EMSA – European Maritime Safety Agency) sa sjedištem u Lisabonu-Portugal, g-din Markku Mully, posjetio je u četvrtak 03.05.2018. godine Upravu pomorske sigurnosti. Tokom posjete g. Mully je obišao i Pomorsko operatvni centar (POC) Uprave pomorske sigurnosti u Dobroj vodi u Baru i upoznao se sa radom VTS službe, Obalne radio stanice Barradio i Koordinacionog centra za traganje i spašavanje na moru - MRCC Bar.

27.04.2018.

Ministar Nurković u Ljubljani se bilateralno sastao sa ministrom infrastrukture Slovenije, Peterom Gašperšičem: Dva ministra razgovarala o prenošenju znanja u oblasti željeznice

Ministar Nurković u Ljubljani se bilateralno sastao sa ministrom infrastrukture Slovenije, Peterom Gašperšičem: Dva ministra razgovarala o prenošenju znanja u oblasti željeznice

Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, prisustvovala je juče zvaničnom otvaranju TEN-T dana koji se održavaju u Ljubljani, od 25. do 27. aprila, a ceremoniju je otvorio premijer Republike Slovenije, Miro Cerar, koji je istakao značaj saobraćaja za razvoj privrede, kao i potrebu za investiranjem u transportnu infrastrukturu, modernizaciju željeznice i održivu mobilnost.

26.04.2018.

Ministar Nurković na TEN-T danima u Ljubljani: Crna Gora nastoji da se maksimalno angažuje u bezbjednosti saobraćaja i prekograničnoj saradnji

Ministar Nurković na TEN-T danima u Ljubljani: Crna Gora nastoji da se maksimalno angažuje u bezbjednosti saobraćaja i prekograničnoj saradnji

Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmanom Nurkovićem učestvuje u Ljubljani (Republika Slovenija) na TEN-T danima, vodećem događaju na temu evropske povezanosti u oblasti saobraćaja, sa posebnim fokusom na pitanja bezbjednosti u saobraćaju i prekograničnu povezanost. Pored ministra Nurkovića, Članovi Delegacije su državna sekretarka Angelina Živković, sekretar Adis Pepić, direktor Direktorata za željeznički saobraćaj Milan Banković i samostalna savjetnica Bilsana Bibić.

24.04.2018.

Najava: Ministar Osman Nurković učestvovaće na TEN-T danima u Ljubljani

Delegacija Vlade Crne Gore predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem učestvovaće na TEN-T danima koji će se održati 25.-27. aprila 2018. godine u Ljubljani (Republika Slovenija). TEN-T dani su vodeći događaj na temu evropske povezanosti u oblasti saobraćaja, koji će okupiti više od 2500 učesnika: ministre, visoke zvaničnike i predstavnike javne uprave, promotere projekata, finansijske institucije, privatne investitore, civilno društvo itd.

24.04.2018.

Susret Orav Nurković: Unapređenje saradnje između Crne Gore i Evropske unije u oblasti saobraćaja

Susret Orav Nurković: Unapređenje saradnje između Crne Gore i Evropske unije u oblasti saobraćaja

Ministar Osman Nurković sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, gospodinom Aivom Oravom. Ministar Nurković je izrazio zahvalnost za svu dosadašnju podršku i pomoć koju je Crna Gora dobila od Evopske Komisije, ističući da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva jedan od najvećih korisnika instrumenata za podršku investicijama koji se zemljama Zapadnog Balkana obezbjeđuju kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) i Instrument za pretpristupnu podršku (IPA), ali da su evidentne duge procedure realizacije sredstava odobrenih iz EU fondova zbog čega je često ugrožena planirana dinamika realizacije projekata, koji moraju biti realizovani u skladu sa domaćim propisima.

20.04.2018.

Izmjena i dopuna JAVNOG KONKURSA Sigurni i bezbjedni putevi za sve

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje

19.04.2018.

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404 od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

05.04.2018.

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama

Treća bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u organizaciji Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, održana je danas na aerodromu Podgorica. Riječ je o sveobuhvatnoj vježbi koja se, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim dokumentima ICAO, ECACa i Evropske komisije održava svake treće godine.