Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

03.03.2020.

Obavještenje o javnom konkursu

Izmijenjen obrazac prijave na Javnim konkursima za finansiranje projekata/programa NVO za 2020. godinu.

02.03.2020.

Poništenje tenderske procedure za nabavke: Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

Poništenje tenderske procedure za nabavke za projekat “Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja” u okviru IPA 2017 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, ZaJedno!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, ZaJedno!

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, ČUVAŠ SEBE, ČUVAŠ DRUGE!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, ČUVAŠ SEBE, ČUVAŠ DRUGE!

27.02.2020.

JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju, Budimo Eko-Mobilni!

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, objavljuje: JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju, Budimo Eko-Mobilni!

13.02.2020.

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja

Nastavak dinamičnih investicija u sektoru saobracaja

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa predstavnicima kreditne rejting agencije Moody's, koji borave u Crnoj Gori u okviru redovne godišnje posjete.

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju...

11.02.2020.

Odluka o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi Odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju...

11.02.2020.

Lista predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu

Na osnovu člana 32b stav 1 i 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 8 stav 1 i 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisijama za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po oblastima za 2020. godinu...