Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

09.04.2012.

INFORMACIJA: Za rekonstrukciju, održavanje i izgradnju državnih puteva ove godine planirano 42, 24 miliona eura

INFORMACIJA: Za rekonstrukciju, održavanje i izgradnju državnih puteva ove godine planirano 42, 24 miliona eura U skladu sa članom 20 Zakona o putevima („Sl.list RCG“, br. 42/04) i Zakonom o budžetu Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br. 17/08) na sjednici Vlade od 5. aprila 2012 godine, usvojen je Plan razvoja i održavanja državnih puteva za tekuću kalendarsku godinu, na osnovu Prijedloga koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva...

06.04.2012.

Održan dvodnevni sastanak Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza putnika i tereta između Crne Gore i Republike Grčke.

Održan dvodnevni sastanak Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza putnika i tereta između Crne Gore i Republike Grčke.

U Podgorici je održan dvodnevni sastanak Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza putnika i tereta između Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstva infrastrukture, transporta i mreža Republike Grčke. Delegaciju je sa crnogorske strane predvodila pomoćnik ministra za drumski, vazdušni saobraćaj i puteve, Mirel Radić-Ljubisavljević, a sa grčke Triandafilos Papatriandafilu, šef Odeljenja za željeznički i drumski saobraćaj...

30.03.2012.

Izvještaj sa Javne rasprave na Nacrt Zakona o sigurnosti plovidbe

Izvještaj sa Javne rasprave na Nacrt Zakona o sigurnosti plovidbe

30.03.2012.

Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama

Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama

29.03.2012.

IZMJENA NAJAVE: Održavanje bilateralnog sastanka delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine u oblasti međunarodnog prevoza putnika

U vezi ranije dostavljene najave o održavanju bilateralnog sastanka delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine u oblasti međunarodnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, koji se trebao održati 30. marta 2012. u Herceg Novom, obavještavamo Vas da je isti otkazan...

23.03.2012.

Ministar saobraćaja dr Andrija Lompar, direktor EBRD-a za Crnu Goru Đulio Moreno i konsultanti Spea ingegneria Europea S.P.A potpisali su danas Ugovor o grantu sa EBRD-om i Ugovor sa izabranim konsultantom

Ministar saobraćaja dr Andrija Lompar, direktor EBRD-a za Crnu Goru Đulio Moreno i konsultanti Spea ingegneria Europea S.P.A potpisali su danas Ugovor o grantu sa EBRD-om  i Ugovor sa izabranim konsultantom

Danas je u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva potpisan Ugovor o grantu sa EBRD-om i Ugovor sa izabranim konsultantom Spea ingegneria Europea S.P.A za Izradu Studije opravdanosti sa procjenom uticaja na zaštitu životne sredine i socioekonomski aspekt za realizaciju Projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture, kojom će na 13 lokalnih putnih pravaca biti definisane prioritetne dionice za unapređenje. Sredstva za izradu Studije do nivoa Generalnog projekta u iznosu od 260 000,00 eura obezbijeđena su donacijom, podsredstvom EBRD-a u obliku tehničke pomoći...

02.03.2012.

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE: Regionalni sastanak Međunarodne organizacije za prevenciju u drumskom saobraćaju (PRI-La Prevention Routiere Internationale), Beograd, 1. i 2. mart 2012. godine

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE: Regionalni sastanak Međunarodne organizacije za prevenciju u drumskom saobraćaju (PRI-La Prevention Routiere Internationale), Beograd, 1. i 2. mart 2012. godine

U Beogradu se 1-2.marta u organizaciji Ministarstva za infrastrukturu i energetiku i Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije odrzala regionalna konferencija na temu „Stanje bezbjednosti saobraćaja u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope„ na kojoj je ucestvovala crnogorska delegacija na celu sa pomoćnicom ministra saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Mirel Radić Ljubisavljević.

01.03.2012.

Najava: Potpisivanje Sporazuma o vazdušnom transportu između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Sa ciljem da se prevoznicima u vazdušnom saobraćaju omogući da putnicima i špediterima ponude različite opcije usluga, kao i u želji da podstaknu same prevozioce u vazdušnom saobraćaju da razviju i primijene inovativne i konkurentne cijene, ministar saobraćaja i pomorstva dr Andrija Lompar i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država, Sue Kathrine Brown, potpisaće sjutra Sporazum o vazdušnom transportu između te dvije zemlje...

27.02.2012.

Potpisan Ugovor o izradi i izdavanju memorijskih kartica za digitalne tahografe

Potpisan Ugovor o izradi i izdavanju memorijskih kartica za digitalne tahografe

Danas su u Podgorici, ministar dr Andrija Lompar i Roman Žnidarič, predsjednik Uprave „CETIS”-a iz Celja, potpisali Ugovor o izradi i izdavanju memorijskih kartica za digitalne tahografe...

10.02.2012.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje na javnu raspravu Nacrt zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i upućuje javni poziv stručnoj javnosti, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta zakona...