Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

19.05.2020.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u dnevnoj komunikaciji sa Ministarstvom vanjskih poslova intezivno radi i pruža logistiku pomorcima i njihovim kompanijama da pronađu način njihovog povratka u Crnu Goru.

Prema trenutno raspoloživim podacima u svijetu plovi oko 625 crnogorskih pomoraca i članova posada kruzera (doktori, tehničari, kuvari, konobari, sobarice, i dr.). Od tog broja, u Crnu Goru se do sada vratilo 264 lica, bilo našim specijalnim letovima ili u svojoj režiji, alternativnim rutama...

16.05.2020.

BSD Invest Europe realizovala vrijednu donaciju medicinske opreme Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore

BSD Invest Europe realizovala vrijednu donaciju medicinske opreme Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore

Danas je u Podgoricu dopremljena značajna donacija medicinske zaštitne opreme koju je BSD Invest Europe uputila Crnoj Gori u borbi protiv COVID19

14.05.2020.

Obavještenje o mogućnosti prijema i boravka putničkih brodova (kruzera) u lukama Crne Gore

Obavještavamo sve zainteresovane strane, vlasnike putničkih brodova, brodske kompanije, pomorske agente i luke Crne Gore da je za mogućnost prijema i boravka putničkog broda (kruzera) u luku Crne Gore, potrebno podnijeti zahtjev Ministarstvu saobraćaja i pomorstva (mail adresa: kabinet@msp.gov.me), odnosno resornom Direktoratu za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu (mail adresa: vladan.radonjic@msp.gov.me) ...

11.05.2020.

Obavještenje za prevoznike, autobuske stanice i putnike u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju javni unutrašnji prevoz, autobuske stanice i putnike, da će od ponedeljka 11. maja 2020. godine biti omogućeno obavljanje linijskog međugradskog prevoza putnika. Prevoznicima se daje mogućnost da održavaju redove vožnje na kojima su početna i krajnja stanica, odnosno itinerer isključivo u okviru regiona definisanih naredbom...

06.05.2020.

Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore sa izmjenama

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore, omogućavanje iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, kao i upravljanje stranim plovnim objektima koji uplovljavaju u luke Crne Gore radi snadbijevanja gorivom sa izmjenama...

24.04.2020.

Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore

Postupajući po naredbi NKT o mogućnosti prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore i Naredbi o omogućavanju iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je Plan organizovanog prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama u lukama Crne Gore i omogućavanju iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima.

23.04.2020.

Obezbijeđen ukrcaj crnogorskih pomorica u luke zemalja EU

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu je u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i ambasadama Crne Gore u Republici Hrvatskoj, Federalnoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Nizozemskoj, 22.04.2020 godine obezbijedio organizovani transport crnogorskih pomoraca od graničnog prelaza Karasovići, preko Neuma, Ploča (Autocesta A1) do aerodroma „Franjo Tuđman“ u Zagrebu. Takođe, obezbijeđen je i međunarodni transfer u vazdušnom saobraćaju na frankfurtskom aerodromu za povezane letove prema krajnjim destinacijama ukrcajnih luka.

15.04.2020.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi Nacrta sektorskih analiza: zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju; saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju, za 2021. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje:

04.04.2020.

Donacija funkcionera i zaposlenih u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

Funkcioneri Ministarstva saobraćaja i pomorstva polovinu svoje mjesečne zarade uputili su na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) za namjenu suzbijanja epidemije korona virusa. Ovu akciju podržao je i određeni broj zaposlenih MSP-a na način što su u skladu sa ličnim mogućnostima odvojili dio zarade za pomenutu namjeru.

31.03.2020.

Uspostavljanje prioritetnih prolaza i koridora kako bi se obezbijedio slobodan protok robe između zemalja Zapadnog Balkana (WB6)

U cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovnim proizvodima unutar Zapadnog Balkana definisan je zajednički prijedlog Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA-e...