Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

04.06.2017.

Ministar Nurković u Makau sa menadžmentom kompanije CRBC

Ministar Nurković u Makau sa menadžmentom kompanije CRBC Drugog dana posjete Investicionom forumu u Makau, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurkovic sa saradnicima imao je više aktivnosti na prezentovanju investicionih projekata koji predstavljaju strateško opredeljenje Crne Gore u narednom periodu...

02.06.2017.

Saopštenje: Delegacija Vlade Crne Gore na čelu sa Ministrom Nurkovićem na 8. Internacionalnom Forumu za infrastrukturu i građevinske investicije, (IIICF), Makao, NR Kina

Saopštenje: Delegacija Vlade Crne Gore na čelu sa Ministrom Nurkovićem na 8. Internacionalnom Forumu za infrastrukturu i građevinske investicije, (IIICF), Makao, NR Kina

U organizaciji Ministarstva trgovine NR Kine, Kineske asocijacije međunarodnih izvođača radova (China International Contractors Association - CHINCA) i Instituta za promociju trgovine i investicija iz Makao-a (Macao Trade and Investment Promotion Institute - IPIM), osmi put se organizuje međunarodni forum posvećen ulaganjima u infrastrukturu i građevinarstvo. Forum koji okuplja oko 1.500 predstavnika iz preko 60 zemalja i regiona, uključujući i više od 40 zvaničnika godišnje, održaće se u Makao-u, posebnoj administrativnoj oblasti NR Kine, udaljenoj 64 km od Hong Kong-a.

15.05.2017.

Radna posjeta Opštini Rožaje

Radna posjeta Opštini Rožaje

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković boravio je danas sa direktorom Direkcije za saobraćaj Savom Paračom u radnoj posjeti Opštini Rožaje...

27.04.2017.

CRNA GORA NA "BIJELOJ LISTI"

Odlukom Evropske Komisije оd 23. marta 2017. godine Crna Gora je vraćena na "Bijelu listu", naime Crna Gora je skladu sa Direktivom 2008/106/EU Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu sistema osposobljavanja pomoraca i izdavanja ovlašćenja pomorcima donijela nove propise, kojima se rješavaju nedostaci u nacionalnim odredbama i osavremenila postupke obezbjeđivanja kvaliteta u organima državne uprave i obrazovnim ustanovama u sektoru pomorstva čime naša država ispunjava zahtjeve Konvencije STCW.

11.04.2017.

Pravilnik za postupanje Ministarstva saobraćaja i pomorstva prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

Pravilnik za postupanje Ministarstva saobraćaja i pomorstva prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

03.04.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ponuđača za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila

J A V N I P O Z I V br. 1/17 za prikupljanje ponuda za izbor ponuđača za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Sl. list CG” br. 5/15)

31.03.2017.

Saopštenje Privredne komore nakon juče održanog Odbora udruženja saobraćaja

Saopštenje Privredne komore nakon juče održanog Odbora udruženja saobraćaja

Odbor udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na sjednici 30. marta 2017. usvojio je Informaciju o poslovanju u ovoj oblasti za 2016. godinu, raspravljao o saobraćajnoj infrastrukturi kao osnovi za ekonomsko povezivanje u Regionu, a predstavljena je i medijska kampanja „Bezbjedno u autobusu“.

31.03.2017.

Uputstvo za izdavanje saglasnosti da se ne sprovodi postupak homologacije odnosno za sprovođenje 245 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Uputstvo za izdavanje saglasnosti da se ne sprovodi postupak homologacije odnosno za sprovođenje 245 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sl. list CG”, br. 33/12 i 58/14)

27.03.2017.

Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Strategije razvoja željeznice za period 2017 - 2027 god.

U prilogu je Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Strategije razvoja željeznice za period 2017 - 2027 god.