Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

10.08.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja s posebnim akcentom na lica sa invaliditetom

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja s posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom broj 023/18-01-3005/1 od 20.04.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

08.08.2018.

Javna rasprava o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar.

06.08.2018.

JAVNA RASPRAVA O KONCESIONOM AKTU AERODROMI CRNE GORE- PROJEKAT KONCESIJE I NACRTU UGOVORA O KONCESIJI U VEZI SA AERODROMIMA (BERANE), PODGORICA I TIVAT

Javna rasprava o Koncesionom aktu Aerodromi Crne Gore- projekat koncesije i Nacrtu Ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima (Berane), Podgorica i Tivat će se održati u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Javna rasprava trajaće do 10. septembra 2018. godine.

02.08.2018.

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za projekat „Radovi sanacije na dijelu pruge Kos-Trebešica”

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za projekat „Radovi sanacije na dijelu pruge Kos-Trebešica” u okviru IPA 2014 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

01.08.2018.

Lekaj i Nurković popisali Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom druskom saobraćaju

Lekaj i Nurković popisali Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom druskom saobraćaju

Ministar infrastrukture Republike Kosovo, Pal Lekaj, sa saradnicima, boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Ministar Lekaj i ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osman Nurković sa saradnicima su obišli gradilište mosta Moračica, gdje su se susreli sa predstavnicima izvođača radova China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao i predstavnicima nadzornog organa INGEROP-GEODATA.

31.07.2018.

Obavještenje o javnoj raspravi povodom Nacrta Zakona o putevima

Obavještenje o javnoj raspravi povodom Nacrta Zakona o putevima

Ovim zakonom urediće se pravni položaj, razvoj, održavanje, zaštita, upravljanje i finansiranje javnih puteva kao i njihovo građenje i rekonstrukcija i izvršiti dodatno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti saobraćajne politike. Radna grupa je pripremila Nacrt Zakona o putevima i isti dala na javnu raspravu 11. juna 2018. godine u trajanju od 40 dana. U periodu trajanja javne rasprave pristigli su komentari, prijedlozi i sugestije određenog broja zainteresovanih lica.

31.07.2018.

Spisak ovlašćenih stanica za tehnički pregled za obavljanje dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila

Spisak ovlašćenih stanica za tehnički pregled za obavljanje dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila, u skladu sa članom 16 i 18 Pravilnika o tehičkim zahtjevima za proizvode koji se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Sl.list CG“ br.5/15).

23.07.2018.

Mihajlovićeva u Podgorici: Spojićemo Srbiju i Crnu Goru auto-putem i modernizovati barsku prugu

Mihajlovićeva u Podgorici: Spojićemo Srbiju i Crnu Goru auto-putem i modernizovati barsku prugu

Potpredsjednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, prof. dr Zorana Mihajlović, rekla je danas u Podgorici da će Srbija nastaviti izgradnju Koridora 11 do Požege i dalje do Boljara, kao i da će do 2021. biti rekonstruisana čitava pruga Beograd-Bar na teritoriji Srbije.

20.07.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o putevima

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obavještava građane, naučnu i stručnu javnost, državne organe, političke stranke, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, medije i druge zainteresovane, da će se javna rasprava o Nacrtu zakona o putevima održati 27.7.2018. godine u hotelu Hilton (sala Princeza Milica), Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 2, Podgorica. Javna rasprava će se održati u period od 9,00 do 13,00h.

20.07.2018.

Najava: Radna posjeta potpredsjednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, prof. dr Zorane Mihajlović

Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović boraviće u ponedeljak 23. jula u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Delegacija Republike Srbije, na čelu sa potpredsjednicom Mihajlović, će obići gradilište mosta Moračica koji predstavlja najzahtjevniji objekat na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare, a koji predstavlja dio autoputa Beograd-Južni Jadran.