Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

26.11.2018.

Završena trećina rasponske konstrukcije mosta Moračica

Završena trećina rasponske konstrukcije mosta Moračica Radovi na arhitektonskom čudu autoputa Bar-Boljare, mostu Moračica, u skladu su sa planiranom dinamikom. Nakon izgradnje svih pet stubova i dva oporca mosta, do sada je izliveno 299 metara kolovozne konstrukcije, što je skoro trećina ukupne dužine Moračice (960 metara).

21.11.2018.

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU

Nacionalna investiciona komisija, kojom predsjedava predsjednik Vlade Duško Marković, na VIII sjednici održanoj u srijedu dala je saglasnost na Projekat predložen za kandidovanje kroz IV poziv za sufinansiranje infrastrukturnih ulaganja – Mateševo Andrijevica kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U Informaciji koju je usvojila Nacionalna investiciona komisija navedeno je da je u skladu sa odlukom donijetom na Sastanku Upravnog odbora ZIO, održanom 18. i 19. juna 2018. godine u Parizu, otvoren IV poziv za sufinansiranje sredstvima Evropske unije već spremnih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike... Video

21.11.2018.

Intervju ministra Nurkovića za novinsku agenciju Anadolija

Intervju ministra Nurkovića za novinsku agenciju Anadolija

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, u intervjuu za novinsku agenciju Anadolija, kazao je da je za Aerodrome Crne Gore zainteresovano 15 kompanija. On je istakao da je koncesioni ugovor utvrđen i da će ga uskoro razmatrati Vlada Crne Gore. Ministar Nurković je govoreći o nacionalnoj aviokompaniji - Montenegro airlines, kazao da je ova kompanija veoma važna za državu, posebno jer veliki broj turista posredstvom ove kompanije dolazi u Crnu Goru. Nurković je poručio da se radovi na prioritetnoj dionici autoputa od Smokovca do Mateševa odvijaju kvalitetno i istakao da se već razmišlja o modelu finansiranja za dionicu od Mateševa do Andrijevice.

20.11.2018.

Sastanak ministra Nurkovića sa predstavnicima Unije pomoraca Crne Gore

Sastanak ministra Nurkovića sa predstavnicima Unije pomoraca Crne Gore

Na poziv ministra, gospodina Osmana Nurkovića, u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva, je dana 19.11.2018. godine održan sastanak sa predstavnicima NVO "Unija pomoraca Crne Gore". Sastanku su pored ministra Nurkovića prisustvovali mr Muamer Hajdarpašić, državni sekretar Ministarstva, g-đa Maja Mijušković, Generalna direktorica Direktorata za pomorsku privredu, kap. Vladan Radonjić, Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj.

19.11.2018.

Rezultati Javnog poziva za člana NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti u željezničkom saobraćaju

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi s Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti u željezničkom saobraćaju (u daljem tekstu: Javni poziv), objavljenim 31. oktobra 2018. godine na portalu e-uprave, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje sljedeće:

15.11.2018.

Vlada usvojila Informaciju o zaključenju ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke za realizaciju projekata po Programu – Rekonstrukcije magistralnih puteva

Direkcija za saobraćaj je 2015. godine uradila Program Rekonstrukcije magistralnih puteva kojim su obuhvaćene 24 dionice čijom bi realizacijom bilo rekonstruisano 216,3 km magistralnih puteva po kriterijumima: najfrekventnije odvijanje saobraćaja, godina izgradnje, stepen oštećenja i značaj za razvoj zemlje...

15.11.2018.

Javni poziv za javnu raspravu za dodijelu koncesije za pružanje Lučkih usluga

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci

06.11.2018.

Generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj, Dalibor Milošević, učestvovao na poslovno-naučnoj konferenciji o logistici i lancima snadbijevanja u Jugoistočnoj Europi

Generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj, Dalibor Milošević, učestvovao na poslovno-naučnoj konferenciji o logistici i lancima snadbijevanja u Jugoistočnoj Europi

Poslovno-naučna konferencija o logistici i lancima snadbijevanja u Jugoistočnoj Europi “SEEB LOGISTICS-ZAGREB 2018”, koja je okupila više od 50 renomiranih učesnika iz vladinih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih i javnih subjekata regije Jugoistočne Europe, koji su diskutovali o stanju i izazovima razvojnih promjena u logistici i lancima snadbijevanja, održana je u Zagrebu.

02.11.2018.

Ministar Osman Nurković čestitao jubilej 110 godina željeznice u Crnoj Gori

Ministar Osman Nurković čestitao jubilej 110 godina željeznice u Crnoj Gori

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković uputio je zaposlenim u željezničkim preduzećima čestitku povodom 110 godina željeznice u Crnoj Gori. "Želim da Vam čestititam veliki jublej, 110 godina željeznice u Crnoj Gori i želim da u ovom svečanom a i radnom trenutku zbog završetka jednog velikog projekta ukažem na neke činjenice na koje smo svi ponosni. Naime, Država Crna Gora je za sve ove godine od preko jednog vijeka prepoznala važnost razvoja željeznice, kao vida saobraćaja koji je preživio sva vremena i danas ima snažnu podršku, ne samo države Crne Gore nego i Evropske unije. Nijesu nas u tome sprječile ni zahtjevne geografske prilike, imali smo cilj da razvijemo modernu mrežu pruga normalnog kolosjeka i u tome smo uspjeli sedamdesetih godina prošlog vijeka kada je kompletirana barska pruga, a nešto kasnije i pruga prema Albaniji.

01.11.2018.

Predstavnici američke obalske straže zadovoljni bezbjednošću crnogorskih luka i plovila

Predstavnici američke obalske straže zadovoljni bezbjednošću crnogorskih luka i plovila

Predstavnici američke Obalske straže (USA COAST GUARD) su u sklopu američko-crnogorskog Međunarodnog programa bezbjednosti u periodu od 29. oktobra do 1. novembra 2018. godine za predstavnike crnogorske državne i lučke administracije održali trening koji je imao za cilj dodatno unaprijeđenje znanja naših stručnih kadrova koji je direktno zadužen za primjenu ISPS koda (Međunarodni Pravilnik o bezbjednosti brodova i luka). U okviru posjete, USA Coast Guard je posjetila Luku Kotor, Luku Bar i Port of Adria.