Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

29.03.2019.

Razvojni projekti u saobraćaju prilika za saradnju sa njemačkim privrednicima

Razvojni projekti u saobraćaju prilika za saradnju sa njemačkim privrednicima Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa predstavnicima delegacije Udruženja biznisa Istočne Njemačke. "Nadam se će da nakon današnjeg sastanka predstavnici njemačke privrede prepoznati mogućnosti saradnje u okviru aktivnosti i politika koje Vlada Crne Gore i Ministarstvo saobraćaja sprovode u oblasti saobraćaja i pomorstva”, istakao je resorni ministar na početku razgovora...

27.03.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o pomorskoj agenturi

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje: Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o pomorskoj agenturi.

27.03.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o lukama

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje: Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o lukama

25.03.2019.

Održan okrugli sto u vezi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Održan okrugli sto u vezi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva organizovalo je danas Okrugli sto povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Zbog velikog interesovanja lica koji obavljaju prevoz putnika kako na lokalnom tako i na unutrašnjem i međunarodnom nivou, ministarstvo je organizovalo ovaj okrugli sto, na kojem je uzelo učešće preko 50 predstavnika privrednog i javnog sektora u oblasti javnog prevoza.

25.03.2019.

Potpisan Ugovor o koncesiji za Luku Kotor

Potpisan Ugovor o koncesiji za Luku Kotor

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i predsjednik UO Luke Kotor Branko Ivanović potpisali su danas Ugovor o koncesiji za "Luku Kotor". AD "Luka Kotor" je dobila prvenstvenu koncesiju na period od 12 godina. Poslovnim planom za period od 12 godina planirana su ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu u vrijednosti preko 5 miliona eura.

25.03.2019.

Ministar Osman Nurković u radnoj posjeti kompaniji "Crnogorska plovidba"

Ministar Osman Nurković u radnoj posjeti kompaniji "Crnogorska plovidba"

Ministar Osman Nurković je iskoristio posjetu Kotoru i da održi radni sastanak sa menadžmentom kompanije Crnogorska plovidba. Kako je naglašeno planirane aktivnosti sprovode se predviđenom dinamikom.

21.03.2019.

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je na pres konferenciji nakon sjednice Vlade saopštio je šta se radilo na planu redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i šta je u planu za 2019. godinu...

21.03.2019.

Završena TAIEX Ekspertska misija za kontrolu radnog vremena vozača

Završena TAIEX Ekspertska misija za kontrolu radnog vremena vozača

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovalo je od 19. - 21.marta 2019. godine u Podgorici, TAIEX Ekspertsku misiju koja predstavlja dodatnu obuku službenicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Uprave policije i imala je za cilj da se podijeli znanje i iskustvo eksperata iz Republike Poljske u dijelu propisa koji regulišu radno vrijeme i pauze mobilnih radnika (vozača), implementaciju međunarodnih sporazuma i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u oblasti socijalnog zakonodavsta.

20.03.2019.

RAZJAŠNJENJE NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU - “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta”

Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

19.03.2019.

OKRUGLI STO

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obavještava zainteresovanu javnost da će se okrugli sto povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, održati 25. marta 2019. godine, u Hotelu „CentreVille“- Conference room 1, Podgorica, u 10 sati...