Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

05.10.2018.

Obavještenje: Akcija Inspekcije za drumski saobraćaj

Obavještenje: Akcija Inspekcije za drumski saobraćaj Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obavještava da će u narednom periodu Inspekcija za drumski saobraćaj sprovesti akciju kontrole tehničke ispravnosti autobusa i teretnih motornih vozila kao i kontrolu poštovanja radnog vremena vozača u javnom prevozu putnika i tereta. Imajući u vidu da je tehnička ispravnost vozila i umor vozača jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda, odlučeno je da se u narednom periodu pojačaju predmetne kontrole u javnom prevozu putnika i tereta, kako u međunarodnom tako i unutrašnjem drumskom saobraćaju.

02.10.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu povodom Nacrta zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

01.10.2018.

Potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal

Stručnost u obavljanju pomorskih poslova pomoraca je najkritičniji faktor u bezbjednosnom i efikasnom upravljanju brodovima i ima direktan uticaj na sigurnost života na moru i zaštitu morske sredine. Upravo iz tog razloga Međunarodna pomorska organizacija je usvojila Konvencije o standardima obuke, izdavanje uvjerenja i vršenje brodarske straže pomoraca (STCW Konvencija), od 7. jula 1978. godine, a Crna Gora je istu prihvatila sukcesijom u oktobru 2007 godine. STCW Konvencija propisuje sveobuhvatan set pravila s ciljem održavanja najviših standarda obrazovanja, obuke i sertifikacije pomoraca u jednoj zemlji potpisnici konvencije.

28.09.2018.

Ministar Nurković razgovarao sa novim kineskim ambasadorom u Crnoj Gori Liu Jin-om

Ministar Nurković razgovarao sa novim kineskim ambasadorom u Crnoj Gori Liu Jin-om

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković razgovarao je danas sa novim kineskim ambasadorom u Crnoj Gori Liu Jin-om. Tokom razgovora Nurković i Jin su se složili da su odnosi dvije države najbolji u istoriji i da postoji prostor da budu bolji, naročito kada je u pitanju saobraćajni resor. Nurković i Jin su posebno istakli ogroman značaj realizacije autoputa Bar Boljare za Crnu Goru i Kinu.

27.09.2018.

Prolongiran datum primjene novih uslova za uvoz vozila

Zbog velikog interesovanja građana, kao i omogućavanja realizacije započetih postupaka uvoza putničkih i teretnih vozila u Crnu Goru, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ovim putem obaviještava javnost da će rok za primjenu novog EURO standarda biti prolongiran i isti počinje da važi od 15. novembra 2018. godine, i to za upotrebljavano motorno vozilo minimalni standard EURO 4, a za novo vozilo minimalni standard EURO 6.

24.09.2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je izradilo izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Sl. list CG” br. 5/15), u dijelu bezbjednosno - tehničkih zahtjeva i uslova za vozila tj., definisanja minimalne granične vrijednosti u pogledu izduvne emisije i nivoa buke za nova i upotrebljivana motorna vozila.

15.09.2018.

Drugog dana Međunarodnog foruma pomorstva u Batumiju ministar Nurković razgovarao o produbljivanju saradnje u oblasti pomorstva

Drugog dana Međunarodnog foruma pomorstva u Batumiju ministar Nurković razgovarao o produbljivanju saradnje u oblasti pomorstva

Drugog dana Međunarodnog foruma pomorstva u Batumiju, u Gruziji, ministar saobraćaja i pomorstva g. Osman Nurković sastao se sa g. Kitackom Kimom, generalnim sekretarom Međunarodne pomorske organizacije, g. Andru Tanom, izvršnim drektorom pomostva i lučke uprave Singapura, kao i sa drugim kolegama iz regiona.

14.09.2018.

Ministar Nurković na Forumu u Gruziji razgovarao o unaprijeđenju saradnje u oblasti pomorskog i vazdušnog saobraćaja

Ministar Nurković na Forumu u Gruziji razgovarao o unaprijeđenju saradnje u oblasti pomorskog i vazdušnog saobraćaja

Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmanom Nurkovićem učestvovala je na Međunarodnom forumu pomorstva u Batumiju u Gruziji. Pored ministra Nurkovića u delegaciji su bili generalni direktor za pomorski saobraćaj, g. Vladan Radonjić, generalna direktorka za pomorsku privredu, gđa. Maja Mijušković i samostalna savjetnica, gđa. Bilsana Bibić.

12.09.2018.

Najava: Ministar Nurković na Međunarodnom forumu pomorstva u Gruziji

Delegacija Vlade Crne Gore predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem učestvuje na Međunarodnom forumu pomorstva koji se od 12. do 14. septembra održava u Batumiju u Gruziji. Glavni cilj Foruma je promocija zajedničkih vrijednosti međunarodnog otpremanja (špedicije, dostave) koji se odnosi na pitanja vezana za globalne aktivnosti. Forum ima za cilj okupljanje visokih predstavnika pomorskog sektora iz različitih zemalja i regiona. Cijeli događaj nudi mogućnost interakcije između regulatora i industrije i pruža dijalog između ličnosti iz oblasti mornarice i ekoloških organizacija.

11.09.2018.

Održana detaljna prezentacija cjelokupnog postupka dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore

Održana detaljna prezentacija cjelokupnog postupka dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i ministar finansija Darko Radunović održali su danas u prostorijama Skupštine Crne Gore prezentaciju cjelokupnog postupka dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore. Prezentaciju, koju je predvodio g-din Georgi Petrov, regionalni menadžer za poslovnu jedinicu IFC-a za Evropu i Centralnu Aziju, održao je stručni tim koji je od početka uključen u postupak valorizacije potencijala Aerodroma kroz predloženi model.