Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

21.01.2019.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SAOBRAĆAJA, SA AKCENTOM NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,

21.01.2019.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SIGURNOST I BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,

21.01.2019.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SAOBRAĆAJA, SA AKCENTOM NA ZAŠTITU LICA SA INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,

29.12.2018.

NAJAVA TENDERA ZA UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Ugovor o pružanju usluga ,,Tehnička podrška jačanju kapaciteta u sektoru transporta i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije u Crnoj Gori”, koji se finansira i realizuje u okviru Nacionalnog godišnjeg programa za Crnu Goru CAP 2017, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II (2014-2020).

26.12.2018.

Rezultati ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu vidljivi, ali period pred nama će biti još dinamičniji

Rezultati ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu vidljivi, ali period pred nama će biti još dinamičniji

Trenutno se na mreži državnih puteva izvode radovi na 129,44 km, vrijednosti 123 miliona eura. Vidljiv je na svakom koraku napredak i u narednom periodu radovi će biti i intezivniji. Pomenuo bih ulaganja države u željeznički sistem Crne Gore. Dakle, država će u naredne dvije do tri godine uložiti oko 70 miliona eura, dijelom iz budžetskih sredstava dijelom iz donacija. U prosjeku godišnje država iz budžeta ulaže oko 23 miliona eura u crnogorski željeznicki sistem...

19.12.2018.

Nurković čestitao dan Zaštitnika pomoraca

Nurković čestitao dan Zaštitnika pomoraca

"Poštovani pomorci, želim da na ovaj dan, dan Zaštitnika pomoraca, podsjetim na našu pomorsku tradiciju i na najveći resurs u pomorstvu, a to ste upravo vi. Intezivna komunikacija i dijalog koju vodimo u poslednje vrijeme treba da postane pravilo, a ne izuzetak, a sve u cilju poboljšanja vašeg statusa. Svim pomorcima želim mirno more i sretan povratak porodicama uz želju da naša saradnja u budućem periodu bude još uspješnija“.

14.12.2018.

Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine

Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine

Rezultati projekta WB12-MNE-TRA-01 „Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine“ predstavljeni su danas na završnoj radionici u Hotelu Ramada. Projekat je pripremljen za Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore sa ciljem pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju­/rekonstrukciju putne dionice dužine 20km od novog graničnog prelaza Paklice do Plužina.

13.12.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama

Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Vladan Radonjić, kazao je na današnjoj pres konferenciji povodom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama da je intezivni razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori u značajnoj mjeri je prevazišao odredbe važećeg Zakona o lukama i njegovih poslednjih izmjena i dopuna iz juna 2013. godine.

13.12.2018.

Sastanak u vezi projekta "Priprema tehničke dokumentacije za izradu informacionog sistema za potrebe sektora drumskog saobraćaja"

Sastanak u vezi projekta "Priprema tehničke dokumentacije za izradu informacionog sistema za potrebe sektora drumskog saobraćaja"

Inicijalni sastanak na projektu „Priprema tehničke dokumentacije za izradu Infromacionog sistema za potrebe sektora drumskog saobraćaja“ održan je danas u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Sastanak je otvorio ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, koji je naglasio značaj saradnje između Crne Gore i Slovačke Republike, u pravcu obezbjeđenja kako finansijske tako i stručne podrške koju slovačka država i kompanije pružaju prenoseći pozitivna iskustva i prakse iz Evropske Unije na polju organizacije i upravljanja drumskim saobraćajem.

12.12.2018.

Ministar Osman Nurković na godišnjoj konferenciji za medije sumirao rezultate rada Ministarstva

Ministar Osman Nurković na godišnjoj konferenciji za medije sumirao rezultate rada Ministarstva

Ministar Osman Nurković održao je danas godišnju konferenciju za medije u Vili Gorica na kojoj je predstavio rezultate rada resora saobraćaja i pomorstva sa svojim saradnicima. U svom obraćanju, ministar Nurković, je kazao da je saobraćaj uvijek aktuelna tema, što je i za očekivati kada se uzme u obzir činjenica da ministarstvo saobraćaja i pomorstva realizuje najveće kapitalne projekte u državi.