A- A+      |
Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

04.09.2018.

REAGOVANJE: SAČUVAĆEMO KAPITALNE PROJEKTE OD NARUČENIH I NETAČNIH ANALIZA

Povodom teksta objavljenog u današnjem broju nezavisnog dnevnika Vijesti, a koji se oslanja na samozvanu analizu – stručnoj javnosti nepoznate firme Fidelity consulting – koja je posvećena Aerodromima Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dužno je da informiše građane i cjelokupnu javnost da su netačne i zlonamjerne tvrdnje koje se odnose na kredibilitet konsultanta kojeg je angažovao IFC (Specijalizovano odjeljenje Svjetske Banke) za izradu sveobuhvatne analize valorizacije aerodroma.

03.09.2018.

Produženje roka

ZA KONSULTACIJE O NACRTIMA SEKTORSKIH ANALIZA iz oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore u 2019. godini. ..

10.08.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje

10.08.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE u oblasti saobraćaja sa akcentom na lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje

10.08.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE u oblasti saobraćaja sa akcentom na sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje

10.08.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja s posebnim akcentom na lica sa invaliditetom

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja s posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom broj 023/18-01-3005/1 od 20.04.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

08.08.2018.

Javna rasprava o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar.

06.08.2018.

JAVNA RASPRAVA O KONCESIONOM AKTU AERODROMI CRNE GORE- PROJEKAT KONCESIJE I NACRTU UGOVORA O KONCESIJI U VEZI SA AERODROMIMA (BERANE), PODGORICA I TIVAT

Javna rasprava o Koncesionom aktu Aerodromi Crne Gore- projekat koncesije i Nacrtu Ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima (Berane), Podgorica i Tivat će se održati u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Javna rasprava trajaće do 10. septembra 2018. godine.

02.08.2018.

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za projekat „Radovi sanacije na dijelu pruge Kos-Trebešica”

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za projekat „Radovi sanacije na dijelu pruge Kos-Trebešica” u okviru IPA 2014 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

01.08.2018.

Lekaj i Nurković popisali Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom druskom saobraćaju

Lekaj i Nurković popisali Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom druskom saobraćaju

Ministar infrastrukture Republike Kosovo, Pal Lekaj, sa saradnicima, boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Ministar Lekaj i ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osman Nurković sa saradnicima su obišli gradilište mosta Moračica, gdje su se susreli sa predstavnicima izvođača radova China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao i predstavnicima nadzornog organa INGEROP-GEODATA.

Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća