Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

19.02.2019.

Susret ministra Osmana Nurkovića i Jurgen Rigterink, prvog potpredsjednika EBRD-a

Susret ministra Osmana Nurkovića i Jurgen Rigterink, prvog potpredsjednika EBRD-a U okviru radne posjete Crnoj Gori Jurgen Rigterink, prvi potpredsjednik Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) sastao se sa ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem. Kako je na početku sastanka istakao ovo je prva posjeta našoj državi i prvi utisci su jako pozitivni, Crna Gora jeste mala država, ali veoma lijepa i impresivni su rezultati koje je od osamostaljena do danas postigla.

18.02.2019.

Objava tendera za usluge / Service contract notice - Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta” u okviru IPA 2017 godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

15.02.2019.

Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koju će sprovesti Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU i upućuje JAVNI POZIV Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

13.02.2019.

Odluka

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom.

13.02.2019.

Obavještenje: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 32b stav 1 i 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 8 stav 1 i 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18),

12.02.2019.

NAJAVA TENDERA ZA USLUGE

Ugovor o nabavci “ Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

12.02.2019.

NAJAVA TENDERA ZA USLUGE

Ugovor o uslugama za “ Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori ” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

11.02.2019.

Prvi sastanak Nadzornog Odbora projekta Procjena putne bezbjednosti

Prvi sastanak Nadzornog Odbora projekta Procjena putne bezbjednosti

Ugovor za realizaciju projekta Procjena putne bezbjednosti potpisan je sa kompanijom IMC Worldwide Limited iz Velike Britanije, u konzorcijumu sa COWI A/S iz Danske i AF-Cityplans.r.o. iz Češke Republike. Ukupna vrijednost ugovora je 470.000,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno ko-finansiranje 15%. Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva odnosno Uprava za saobraćaj kao krajnji korisnik. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) I trajaće 12 mjeseci, odnosno do novembra 2019. godine.

08.02.2019.

Saradnja na regionalnom nivou ključna za uspješne aktivnosti na Jadranu

Saradnja na regionalnom nivou  ključna za uspješne aktivnosti na Jadranu

Delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Uprave pomorske sigurnosti, predvodjena državnim sekretarom Ministarstva saobraćaja i pomorstva Muamerom Hajdarpašićem, boravila je u Hrvatskoj 6. i 7. februara i tom prilikom održala niz sastanaka sa kolegama iz Hrvatske...

05.02.2019.

Odluka

Na osnovu člana 32b stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministar saobraćaja i pomorstva, donosi odluku o izboru člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine