Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

16.04.2019.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’ Znak za osjećaj sigurnosti"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja i sigurnosti u saobraćaju, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’ Znak za osjećaj sigurnosti’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

15.04.2019.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje, JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTIMA SEKTORSKIH ANALIZA IZ OBLASTI OD JAVNOG INTERESA I POTREBNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA CRNE GORE U 2020. GODINI

15.04.2019.

Seminar o mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u osnovnim školama

Seminar o mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u osnovnim školama

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković govorio je danas na seminaru „Izazovi i mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u nastavnom planu i programu osnovnih škola“. Seminar sa direktorima i nastavnicima osnovnih škola sa područja Crne Gore, koji je predviđen da traje dva dana, organizovala je Nevladina organizacija „ALFA Centar“ u saradnji sa ministarstvima saobraćaja i pomorstva, prosvjete, unutrašnjih poslova i Upravom policije.

10.04.2019.

Sporazum između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Sporazum između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Sastanak Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza između delegacija Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske održan je danas u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Na sastanku je potpisan Protokol i parafiran tekst Sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju, kojim se uređuju odnosi u prevozu putnika i tereta, olakšava protok robe i putnika i uklanja niz administrativnih barijera.

09.04.2019.

Analize radnog vremena mobilnih radnika i otkrivanje manipulacija

Analize radnog vremena mobilnih radnika i otkrivanje manipulacija

U organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva i kompanije “INELO” iz Poljske održana prezentacija na temu „Analize radnog vremena mobilnih radnika i otkrivanje manipulacija.”

05.04.2019.

Zajednički rad na suzbijanju nelegalnog prevoza između Crne Gore i Republike Hrvatske

Zajednički rad na suzbijanju nelegalnog prevoza između Crne Gore i Republike Hrvatske

Protekla dva dana održan je tehnički sastanak nadležnih kontrolnih organa Crne Gore i Republike Hrvatske o javnom prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u Budvi. Delegacije su predvodili g. Dalibor Milošević, generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i g. Mario Madunić, pomoćnik ministra u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

04.04.2019.

Crna Gora posvećeno radi na unapređenju saobraćajne infrastrukture

Crna Gora posvećeno radi na unapređenju saobraćajne infrastrukture

Državna Sekretarka mr Angelina Živković, sa saradnicima, sastala se sa analitičarima kreditne rejting agencije Moody's, koji borave u okviru redovne godišnje posjete, u cilju ocjene kreditnog rejtinga Crne Gore.

03.04.2019.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblast saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje, Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine.

03.04.2019.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblast saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom.

03.04.2019.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju.