Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

27.04.2017.

CRNA GORA NA "BIJELOJ LISTI"

Odlukom Evropske Komisije оd 23. marta 2017. godine Crna Gora je vraćena na "Bijelu listu", naime Crna Gora je skladu sa Direktivom 2008/106/EU Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu sistema osposobljavanja pomoraca i izdavanja ovlašćenja pomorcima donijela nove propise, kojima se rješavaju nedostaci u nacionalnim odredbama i osavremenila postupke obezbjeđivanja kvaliteta u organima državne uprave i obrazovnim ustanovama u sektoru pomorstva čime naša država ispunjava zahtjeve Konvencije STCW.

11.04.2017.

Pravilnik za postupanje Ministarstva saobraćaja i pomorstva prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

Pravilnik za postupanje Ministarstva saobraćaja i pomorstva prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

03.04.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ponuđača za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila

J A V N I P O Z I V br. 1/17 za prikupljanje ponuda za izbor ponuđača za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Sl. list CG” br. 5/15)

31.03.2017.

Saopštenje Privredne komore nakon juče održanog Odbora udruženja saobraćaja

Saopštenje Privredne komore nakon juče održanog Odbora udruženja saobraćaja

Odbor udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na sjednici 30. marta 2017. usvojio je Informaciju o poslovanju u ovoj oblasti za 2016. godinu, raspravljao o saobraćajnoj infrastrukturi kao osnovi za ekonomsko povezivanje u Regionu, a predstavljena je i medijska kampanja „Bezbjedno u autobusu“.

31.03.2017.

Uputstvo za izdavanje saglasnosti da se ne sprovodi postupak homologacije odnosno za sprovođenje 245 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Uputstvo za izdavanje saglasnosti da se ne sprovodi postupak homologacije odnosno za sprovođenje 245 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sl. list CG”, br. 33/12 i 58/14)

27.03.2017.

Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Strategije razvoja željeznice za period 2017 - 2027 god.

U prilogu je Izvještaj o Javnoj raspravi na Nacrt Strategije razvoja željeznice za period 2017 - 2027 god.

24.03.2017.

Saopštenje: Ministar Nurković - bilateralni susreti drugog dana investicione transportne konferencije u Sofiji

Saopštenje: Ministar Nurković - bilateralni susreti drugog dana investicione transportne konferencije u Sofiji

Konferencija koja se održava u Sofiji izuzetnu pažnju posvetila je zemljama Zapadnog Balkana, pa je posebna plenarna sjednica održana sa ciljem da se predstavnici vlada zemalja ovog regiona sastanu sa EU zvaničnicima i međunarodnim finansijerima. Plenarnom sjednicom predsjedavala je evropska komesarka za saobracaj Violeta Bulc, a pored ministara saobraćaja Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, u radu sjednice učestvovali su i predstavnici Srbije, Albanije i Kosova kao i predstavnici najznačajnijih međunarodnih finansijskih institucija Svjetske Banke, Evropske Banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

23.03.2017.

Saopštenje: Ministar Nurković na regionalnoj transportnoj investicionoj konferenciji

U organizaciji Evropske Komisije i ministarstva saobraćaja i infrastrukture Bugarske u Sofiji se održava dvodnevna regionalna konferencija posvećena razvoju saobraćaja sa fokusom na modele finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković na poziv evropske komesarke za transport i mobilnost Violete Bulc, predvodi delegaciju Vlade Crne Gore sa ciljem da se kroz plenarne sjednice posvećene investiranju u transportnu infrastrukturu detaljnije upozna sa investicionim planovima EU i modelima saradnje država regiona za brže i kvalitetnije povezivanje.

23.03.2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje dijela trgovačke luke Bar

JAVNI POZIV građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi