Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

25.03.2019.

Potpisan Ugovor o koncesiji za Luku Kotor

Potpisan Ugovor o koncesiji za Luku Kotor Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i predsjednik UO Luke Kotor Branko Ivanović potpisali su danas Ugovor o koncesiji za "Luku Kotor". AD "Luka Kotor" je dobila prvenstvenu koncesiju na period od 12 godina. Poslovnim planom za period od 12 godina planirana su ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu u vrijednosti preko 5 miliona eura.

25.03.2019.

Ministar Osman Nurković u radnoj posjeti kompaniji "Crnogorska plovidba"

Ministar Osman Nurković u radnoj posjeti kompaniji "Crnogorska plovidba"

Ministar Osman Nurković je iskoristio posjetu Kotoru i da održi radni sastanak sa menadžmentom kompanije Crnogorska plovidba. Kako je naglašeno planirane aktivnosti sprovode se predviđenom dinamikom.

21.03.2019.

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je na pres konferenciji nakon sjednice Vlade saopštio je šta se radilo na planu redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i šta je u planu za 2019. godinu...

21.03.2019.

Završena TAIEX Ekspertska misija za kontrolu radnog vremena vozača

Završena TAIEX Ekspertska misija za kontrolu radnog vremena vozača

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovalo je od 19. - 21.marta 2019. godine u Podgorici, TAIEX Ekspertsku misiju koja predstavlja dodatnu obuku službenicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Uprave policije i imala je za cilj da se podijeli znanje i iskustvo eksperata iz Republike Poljske u dijelu propisa koji regulišu radno vrijeme i pauze mobilnih radnika (vozača), implementaciju međunarodnih sporazuma i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u oblasti socijalnog zakonodavsta.

20.03.2019.

RAZJAŠNJENJE NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU - “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta”

Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

19.03.2019.

OKRUGLI STO

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obavještava zainteresovanu javnost da će se okrugli sto povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, održati 25. marta 2019. godine, u Hotelu „CentreVille“- Conference room 1, Podgorica, u 10 sati...

17.03.2019.

Unapređenje prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije

Unapređenje prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore bilo je domaćin delegaciji Vlade Republike Albanije koju je predvodio generalni direktor za ekonomske i usluge podrške u Ministarstvu infrastrukture i energetike Eduart Ahmeti, a cilj posjete bio je produbljivanje saradnje i nastavak aktivnosti u okviru Berlinskog procesa i Agende povezivanja. Sa posebnom pažnjom razmotreno je sprovođenje reformskih “mekih” mjera iz paketa 2016-2020, koje se u okviru Plana upravljanja reformskim mjerama (CRMP) odnose na uspostavljanje efikasnog drumskog i željezničkog saobraćaja na graničnim prelazima i sagledavanje mogućnosti za uvođenje mehanizma “Jednog servisnog šaltera”(One stop shop) na graničnim prelazima između dvaju država.

13.03.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

JAVNI POZIV Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

13.03.2019.

Susret Nurković - Trpkoski

Susret Nurković - Trpkoski

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković primio je danas u kurtoaznu posjetu ambasadora Republike Sjeverna Makedonije g.Mihajla Trpkoskog. Ministar Nurković i ambasador Trpkoski su razmijenili mišljenja o mogućnosti što boljeg saobraćajnog povezivanja dvije države.

13.03.2019.

Susret Nurković – Plugtschieva

Susret Nurković – Plugtschieva

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković primio je danas u kurtoaznu posjetu ambasadorku Republike Bugarske gospođu Meglenu Plugtschievu. Nurković i Plugtchieva su se složili da je saradnja između dvije države prijateljska i da treba raditi na daljem poboljšanju bilateralnih odnosa.