Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

10.05.2019.

Zajednički cilj svih povećanje bezbjednosti saobraćaja

Zajednički cilj svih povećanje bezbjednosti saobraćaja Povodom obilježavanja sedmice bezbjednosti u saobraćaju ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković iskoristio je priliku da podsjeti crnogorske građane na ciljeve koje Ministarstvo u kontinuitetu postiže kada je u pitanju oblast bezbjednosti u saobraćaju. Na teritoriji čitave države prosječno se godišnje uloži od 40 do 50 miliona eura u modernizaciju postojećih i izgradnju novih regionalnih i magistralnih saobraćajnica, podižući na taj način stepen sigurnosti saobraćaja na crnogorskim putevima.

10.05.2019.

Redovna nadzorna provjera sistema menadžmenta kvalitetom Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Redovna nadzorna provjera sistema menadžmenta kvalitetom Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Vlade Crne Gore je prvo ministarstvo, koje je još 2007. godine, uspješno uspostavilo sistem menadžmenta kvalitetom, a što je značajno unaprijedilo rad Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Provjera sistema menadžmenta kvalitetom se bazira na ocjeni ispunjenosti zahtjeva standarda ISO 9001:2015. Provjera je izvršena od strane renomirane sertifikacione kuće TUV Rheinland, koju su predstavljali direktor Vladimir Todorović i vodeći provjerivač Bojana Rusić.

09.05.2019.

Potpisan Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD

Potpisan Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD

Danas je, u Baru, između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD potpisan Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra br.237 od 15.01.2008.godine. Aneks su potpisali direktor Lučke uprave Crne Gore, mr Vladimir Stjepčević i Izvršni direktor Luka Bar AD, Vladan Vučelić.

08.05.2019.

Unapređenje bezbjednosti na putevima i smanjenje saobraćajnih nesreća

Unapređenje bezbjednosti na putevima i smanjenje saobraćajnih nesreća

Drugi sastanak Nadzornog Odbora projekta Procjena putne bezbjednosti, a koji ima za cilj sprovođenje procjene bezbjednosti puteva na putnoj mreži Crne Gore dužine 1853 km, održan je danas u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Sastanak Nadzornog odbora kao tijela koje je formirano u cilju nadgledanja i ocjene uspješnosti sprovođenja; sagledavanja, diskusije i odobravanja izvještaja o napretku projekta bio je prilika da se članovi upoznaju napretkom projekta kao i predstojećim aktivnostima.

07.05.2019.

Vrijedna donacija Unije pomoraca

Vrijedna donacija Unije pomoraca

Lučke kapetanije Bar i Kotor dobile su vrijednu donaciju od Unije pomoraca, multifunkcionalan uređaj koji će se koristiti za štampanje, kopiranje i skeniranje ovlašćenja za pomorce. Lučki kapetan u Baru Predrag Ratković istakao je da je Unija pomoraca prepoznala obim posla koje rade Lučke kapetanije Bar i Kotor.

26.04.2019.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa Nacrtima sektorskih analiza: zaštita lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, saobraćaj-sigurnost i bezbjednost u saobraćaju i zaštita životne sredine u oblasti saobraćaja, za 2020. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje:

25.04.2019.

Objava liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor) / Shortlist Notice - Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

LISTA KVALIFIKOVANIH KANDIDATA (UŽI IZBOR) Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

24.04.2019.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi

Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković učestvovao je danas, kao redovni dobrovoljni davalac krvi u akciji prikupljanja rezervi krvi Zadova za transfuziju krvi...

24.04.2019.

Razvoj i rast Jadransko jonske regije zajednički cilj JJI

Razvoj i rast Jadransko jonske regije zajednički cilj JJI

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva organizovalo je danas u Budvi okrugli sto u okviru predjsedavanja Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom. Fokus je bio na razvoju saobraćajne mreže između luka u Jadransko-jonskom regionu, kao i na unapređenju lučke infrastrukture, uključujući strukturu i lučke servise koji su od izuzetnog značaja za poboljšanje povezanosti između zemalja.

23.04.2019.

Nova oprema za bolju efikasnost traganja i spašavanja na moru

Nova oprema za bolju efikasnost traganja i spašavanja na moru

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović posjetili su Upravu pomorske sigurnosti u Baru. Povod radne posjete su zajedničke aktivnosti ovih institucija koje su značajno unaprijedile rad i efikasnost službe traganja i spašavanja na moru, čiji je nosilac Uprava pomorske sigurnosti u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja...