Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

SAOPŠTENJE ZA PREVOZNIKE/Coronavirus (COVID-19)

Datum objave: 18.03.2020 21:48 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo prevoznike i vozače u međunarodnom drumskom prevozu terete radi nedoumica u vezi sa tumačenjem tačke 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, da je Ministarstvo zdravlja donijelo posebne smjernice za vozače kako u bilateralnom i tranzitnom prevozu, tako i za domaće, odnosno vozače sa prebivalištem u Crnoj Gori i vozače strane državljane, a sve u cilju obavljanja transporta roba bez ograničenja.

Naime, vozačima koji su u tranzitu preko teritorije Crne Gore na graničnom prelazu izdaje se Rješenje o zabrani zaustavljanja, zadržavanja i boravka na teritoriji Crne Gore, sa navedenim mjestima graničnim prelazima ulaska i izlaska, vremenskim periodom u okviru kojeg je potrebno da prevoznik stigne do navedenog izlaznog graničnog prelaza.

Stranim vozačima teretnih motornih vozila se takođe izdaje Rješenje, i vozač je u obavezi da  teretno motorno vozilo odveze na odredište na kojem će se vršiti carinjenje i utovar ili istovar robe koja se prevozi. U koliko procedura carinjenja i utovara/istovara robe zahtijeva da vozač mora boraviti na teritoriji Crne Gore neko kraće vrijeme (npr. potrebno je da noći), vozač teretnog motornog vozila opremljenog sa ležajem ili bez u obavezi je da koristi postojeći prostor kabine. U slučaju da je potrebno da strani vozač koristi hotel ili motel usled potrebe za dužim boravkom, isti je dužan da o tome obavijesti nadležnu Epidemiološku službu i dalje postupa po dobijenim uputstvima. Vozači moraju posjedovati dovoljnu količinu lične zaštitne opreme (maski i rukavica) koju obezbjeđuje poslodavac.

Domaćim vozačima odnosno vozačima teretnih motornih vozila sa prebivalištem u Crnoj Gori, je nakon ulaska u Crnu Goru zabranjeno svako nepotrebno zaustavljanje i zadržavanje vozila. Domaći vozač nakon završetka radnog zadatka, do novog zahtjeva za obavljanjem posla od strane poslodavca, dužan je da boravi u svojoj kući/stanu, u zasebnoj prostoriji i da poštuje sve propisane zahtjeve striktne kućne izolacije. Ukoliko je moguće, u domaćinstvu da ostane samo još jedna osoba koja će biti zadužena da brine o osobi u izolaciji.

Bitno istaći da su svi vozači u obavezi u slučaju kvara prevoznog sredstva, dužni da pozovu policiju, da za obavljanje fizioloških potreba koriste toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije, i na mjestu utovara/istovara robe, poštuju održavanje distance i prilikom napuštanja vozila nose zahtijevanu zaštitnu opremu (masku i rukavice). Ukoliko dokumentacija nije prethodno elektronski proslijeđena, vozač će predati dokumentaciju, otvoriti utovarni prostor, održavajući potrebno odstojanje od ostalih lica i pratiti tok istovara/utovara. Nakon završetka utovara/istovara, vozač ulazi u kabinu kamiona i nastavlja put. Vozači i prevoznici su u obavezi obavljati redovnu dezinfekciju kamiona i obezbijediti dovoljnu količinu zaštitne opreme.

 Nadalje, obavještavamo prevoznike koji obavljaju posebni linijski prevoz putnika, da se isti obavlja bez ograničenja i obustava.

Imajući u vidu da posebni linijski prevoz predstavlja prevoz ugovoren za određenu grupu putnika, odnosno zaposlenih od mjesta stanovanja do mjesta rada i nazad, i da isti ne koristi autobuske stanice i javna autobuska stajališta, ovaj prevoz je izuzet od ograničenja.

Uzimajući u obzir navedeno i značaj ovog prevoza kojeg koriste kompanije za prevoz svojih zaposlenih na radno mjesto i povratak kući, smatramo značajnim nastavak održavanja ovog prevoza.