Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Interresorna vježba "Jadran 2019" uspješno realizovana

Interresorna vježba "Jadran 2019" uspješno realizovana
Datum objave: 04.10.2019 15:17 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


MSP MSP

Interresorna Vježba "Jadran 2019" u zajedničkoj organizaciji Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Mornarice Vojske Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova kao i ostalih vladinih  agencija i službi, danas je uspješno realizovana u akvatoriju luke Bar.

Vježba “Jadran 2019” je vježba nacionalnog karaktera koja je pokazala spremnost reagovanja državnih i ostalih institucija Crne Gore prilikom tehničko-tehnoloških akcidenata  sa ciljem sprečavanja zagađenja mora, traganja i spašavanja na moru i borbe protiv požara.

Cilj ove vježbe bio je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama u prvom stepenu.

Vježba se sastojala u reagovanu prilikom prekrcaja goriva kada dolazi do požara instalacija na kopnu, koji se prenosi na brod, padu vazduhoplova  sa dva člana posade, 300 m od zelenog navigacijskog svjetla na lukobranu, incidentu na kruzeru ( požar u mašinskom prostoru) nastao na poziciji izmjeđu pilotske plutače i lukobrana luke Bar i kontroli požara koji je nastao u akvatoriju Marina Bar A.D.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, istakao je da je pomenuta vježba treća interresona vježba koja je organizovana i najuspješnija do sada.

“Vježba je pokazala kako treba realizovati saradnju između ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva odnosno kako zajedničkim snagama možemo mnogo toga da uradimo. Tokom sezone su organizovane mnoge akcije spašavanja, mnogo života je spašeno od navedenih institucija, i napominjem da je more veliki resurs koji trebamo zaštiti kako od zagađenja i mnogih nezakonitih radnji”, naglasio je Nurković.

Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Safet Kočan, istakao je da je ova vježba pored konkretnog odgovora na nastale incidente (kopnu, moru) pokazala kvalitetnu, konstruktivnu i bogatu razmjenu mišljenja i iskustava kako bi smo se u narednom periodu borili za bolja, fleksibilnija i inovativnija rješenja, a u cilju prevazilaženja razlika u djelovanju kao samostalnih organa.

MSP MSP

Za fotogaleriju sa interresornu vježbu sa interresorne vježbe "Jadran 2019" održane u akvatoriju luke Bar kliknite na fotografiju ispod.


Jadran 2019