Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Dogovorena liberalizacija bilateralnog i tranzitnog prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

Dogovorena liberalizacija bilateralnog i tranzitnog prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju
Datum objave: 18.06.2019 08:54 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


MSP 

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković boravio je u posjeti Sofiji, Republika Bugarska, tokom koje se bilateralno sastao sa svojim kolegom, Rosenom Jeliazkovim, ministrom saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija.

Glavni cilj posjete bilo je potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koji uređuje odnose u oblasti prevoza na savremen način, olakšavajući protok robe i putnika i uklanjajući administrativne barijere. Tekst Nacrta sporazuma između dvije vlade je usaglašen tokom sastanka Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u Sofiji, Republika Bugarska 27. i 28. septembra 2017. godine, kada je Nacrt parafiran. Tokom sastanaka Mještovite komisije dogovorena je i liberalizacija bilateralnog i tranzitnog prevoza tereta pa je ovaj teret izuzet od režima dozvola.

MSP

Tokom bilateralnog sastanka, dva ministra su razgovarala i o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje u oblastima pomorskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja. Vezano za oblast pomorskog saobraćaja, ministar Nurković je istako značaj potpisivanja Sporazuma za priznavanje sertifikata pomoraca sa Republikom Bugarskom i drugim državama Evropske unije kako bi se našim pomorcima omogućilo da plove na brodovima ovih zemalja, kao i potrebu za razmjenom iskustava na polju stvaranja baze podataka pomoraca. Pored ovoga, ministar Jeliazkov i njegovi saradnici su iskazali želju da razmijene znanja i ekspertizu u oblasti kruzing turizma i razvoja luka.

Kada je riječ o željezničkom saobraćaju, predstavnici Delegacije Vlade Republike Bugarske podijelili su svoja iskustva u oblasti rehabilitacije željezničke pruge, kao i uspostavljanja operativnog sistema upravljanja investicijama i imovinom u ovom sektoru.

MSP

S obzirom na to da su Svjetska banka i IFC uključene u proces davanja koncesija na aerodrome u Republici Bugarskoj, dva ministra su razgovarala o dosadašnjem napretku vezanom za davanje koncesija za aerodrom u Sofiji, kao i pripremama za sličnu tendersku proceduru za aerodrom u Plovdivu. Koncesija za aerodrom u Sofiji daje se na 35 godina, sa očekivanjem da će se obezbijediti bar 500 miliona eura od koncesije, od čega je 280 miliona eura avansna uplata, kao i zahtjevom za ulaganje u novi putnički terminal od oko 600 miliona eura. Prva faza tenderske procedure rezultirala je sa 5 prijava od strane sadašnjih operatera aerodroma u Mančesteru, Kopenhagenu, Minhenu, Frakfurtu i Parizu.

Tokom drugog dijela dana, Delegacija Vlade Republike Bugarske je prezentovala svoje najnovije informacione sisteme za drumski saobraćaj. Ovi IT sistemi pružaju transparentiji i efikasniji rad administracije i u velikoj mjeri uklanjaju biznis barijere za privrednike. Posebna pažnja je posvećena implementaciji najnovijih evropskih direktiva iz socijalnog zakonodavstva odnosno pametnih tahografa, kao i obuka i elektronske provjere znanja budućih vozača u cilju izdavanja dozvola na način koji je u potpunosti oslobođen ljudske greške ili intervencije.

MSP

Dva ministra su posebno prepoznala značaj daljeg konkretizovanja saradnje u oblasti drumskog i pomorskog saobraćaja, složivši se da je potrebno u što skorijem vremenskom periodu oformiti Mješovitu komisiju koja će se sastojati od predstavnika i eksperata Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske i raditi na razmjeni znanja i iskustava, ali i formulaciji Sporazuma koji će voditi realizaciji i sprovođenju interesa dvije države.

Pored ministra Nurkovića, u Delegaciji Vlade Crne Gore bili su i generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj, Dalibor Milošević, otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Republici Bugarskoj, Jelena Filipović i samostalna savjetnica Bilsana Bibić.

MSP