Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Seminar o mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u osnovnim školama

Seminar o mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u osnovnim školama
Datum objave: 15.04.2019 14:06 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković govorio je danas na seminaru „Izazovi i mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u nastavnom planu i programu osnovnih škola“.

Seminar sa direktorima i nastavnicima osnovnih škola sa područja Crne Gore, koji je predviđen da traje dva dana, organizovala je Nevladina organizacija „ALFA Centar“ u saradnji sa ministarstvima saobraćaja i pomorstva, prosvjete, unutrašnjih poslova i Upravom policije.

Imajući u vidu učestale saobraćajne nezgode sa tragičnim ishodom u proteklom periodu na crnogorskim drumovima, NVO “ALFA Centar” nastavlja niz aktivnosti za preduzimanje mjera kako bi sačuvali živote učesnika u saobraćaju. Kao jednu od dugoročnih mjera za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori vidi uvođenje predmeta bezbjednosti saobraćaja u redovni nastavni plan i program.

Cilj seminara je istraživanje mogućnosti veće vidljivosti i prisutnosti ove teme kao i fakultativnog obrazovanja i vaspitanja učenika u osnovnim školama.

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković u pozdravnom govoru je istakao da "prepoznajemo svoje mjesto i ulogu u oblasti bezbjednosti saobraćaja, ne samo u dijelu modernizacije i izgradnje saobraćajne infrastrukture,  već i u dijelu edukacije mladih i lica sa invaliditetom. U tom smislu, podržavamo svaku ideju, koja je u okviru struke ocijenjena kao realna i koja u praksi treba da pokaže rezultate".

"Ovakvi događaji su odlična prilika da se pokaže da se saradnjom civilnog društva i državnih institucija mogu realizovati projekti za rješavanje pitanja od životnog značaja za naše građane", naglasio je Nurković.

Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo  godišnje investira-ulaže od 40 do 50 miliona eura u modernizaciju postojećih i izgradnju novih saobraćajnica i na taj način, kako je istakao Nurković, se podiže stepen sigurnosti i bezbijednosti u saobraćaju na državnim putevima.

"Kao što smo više puta do sada isticali, ravnomjeran razvoj i modernizacija nacionalne mreže puteva je jedan od prioriteta rada ove Vlade, a fokus je na realizaciji  projekata koncipiranih  kroz nekoliko programa. Na teritoriji čitave države rješavaju se indentifikovane takozvane  „crne tačke“, prepoznata uska grla, saniraju se mostovi, tuneli, klizišta i kosine, ali grade se i nove treće trake i potpuno novi putni pravci", naglasio je Nurković.

MSP

Osim ministra Nurkovića pozdravnu riječ imali su: državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Aleksandar Mitrović i izvršni direktor NVO "ALFA Centar" Aleksandar Dedović.

Nedovoljna edukacija i nepoznavanje propisa u drumskom saobraćaju, značajan su uzrok saobraćajnih nezgoda, stoga sistem obrazovanja predstavlja značajan segment bezbjednosti u drumskom saobraćaju, kazao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović.

„Posebna pažnja mora se posvetiti poboljšanju procesa edukacije učesnika u saobraćaju i unapređenju svijesti o posljedicama saobraćajnih nezgoda, koja je osnov podizanja nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja i dostizanju evropskih standarda“, istakao je Pejanović.

Stoga će, kako je najavio državni sekretar Pejanović, aktivnosti u narednom periodu biti usmjerene na zajedničko međuinstitucionalno djelovanje u cilju unapredjenja stanja bezbjednosti u oblasti drumskog saobraćaja.

„Svi zajedno kao društvo moramo dati doprinos kako bi stepen bezbjednosti na crnogorskim putevima bio još veći“, poručio je on.

Analiza statističkih pokazatelja o saobraćajnim nezgodama, kako je podsjetio Pejanović, ukazuje da je stanje bezbjednosti saobraćaja u 2018. godini u Crnoj Gori znatno poboljšano u odnosu na prethodnu godinu te da se može ocijeniti zadovoljavajućim, naročito u segmentu koji se odnosi na broja smrtno stradalih lica, koji je manji za oko 24 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Govoreći o planovima Ministarstva unutrašnjih poslova za naredni period, državni sekretar Pejanović je najavio izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima za II kvartal tekuće godine, čime će se dodatno unaprijediti normativni okvir u ovoj oblasti. U cilju unapređenja stanja, kako je kazao, novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije formiran je poseban Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate izdatih prekršajnih naloga, čime će se dodatno afirmisati kaznena politika.

MSP

Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Aleksandar Mitrović, istakao je da „podizanje nivoa svijesti o bezbednost u saobraćaju posao je svih nas: institucija, škola, roditelja, nevladinih organizacija, medija, svih učesnka u saobraćaju.

"Kako su djeca svakodnevno učenici u saobraćaju, sektor obrazovanja po pitanju unapređenja njihove bezbijednosti sprovodi aktivnosti u različitim domenima: kroz redovnu i izbornu nastavu, kroz slobodne i vannastavne aktivnosti, kao međupredmetnu oblast. U  vaspitno-obrazovnim ustanovama teme iz bezbjednosti saobraćaja zastupljene su od predškolskog do gimnazijskog obrazovanja, i ne treba ih posmatrati samo kao sadržaj predmeta, već kao dio ukupnog procesa nastave i rada škole", naglasio je Mitrović.

On je istakao i da je važno da nikad ne izgubimo iz vida da su efekti ranog vaspitno-obrazovnog rada u oblasti prevencije u saobraćaju mnogo efikasniji za ličnost učenika nego kazne koje će društvo kasnije nametnuti pojedincu.

"Stoga će Ministarstvo prosvjete nastaviti sa podsticanjem nastavnih i vannastavnih aktivnosti u ovoj oblasti, a za naredni period planirane su dodatne aktivnosti koje će intenzivirati edukaciji učenika u ovoj oblasti”, kazao je Mitrović.

Izvršni direktor Aleksandar Dedović istakao je se "ALFA Centar" od 2010. godine zalaže za edukaciju najmlađih učesnika u saobraćaju, učenika u osnovnim školama, zato su na pomenuti seminar, koji za cilj ima povećanje značaja teme bezbjednosti saobraćaja u međupredmetnom proučavanju u osnovnim školama, pozvani direktori i nastavnici iz svih gradova i opština Crne Gore .

Tokom seminara Aleksandar Dedović, izvršni direktor ALFA Centar održao je prezentaciju „ALFA Centar u programu bezbjednosti saobraćaja“, a tokom dvodnevnog seminara biće održano više prezentacija koje se tiču bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori. 


Ministarstvo saobraćaja i pomorstva