Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

U 2019. godini izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca
Datum objave: 21.03.2019 15:38 | Autor: Služba odnosa sa javnošću

Ispis Štampaj stranicu


Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je na pres konferenciji nakon sjednice Vlade saopštio je šta se radilo na planu redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i šta je u planu za 2019. godinu.

Ministar Nurković je istakao da je budžet za 2018. godinu iznosio 244.400.000,00 eura (od čega za autoput Bar-Boljare, dionica od Smokovca do Mateševa 207.200.000,00 eura i putni prelazi koji pripadaju Budžetu Direkcije za željeznice 800.000,00 eura).

U kapitalnom budžetu za 2018. godinu za poslove investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva planirano 36.400.000,00 eura od čega iz opštih prihoda budžeta 34.800.000,00 eura, iz kredita EIB i EBRD 1.6 miliona eura. Pri tome iz opštih prihoda budžeta u 2018. godini, realizovano je 34.330.381,86 eura, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99 %.

Iz kreditnih sredstava realizovano je 12.592.952,55 eura, što čini ukupnu realizaciju od 46.923.334,71 ili 129%.

Programski budžet iz kojeg je finansirano redovno održavanje i služba „Pomoći – informisanja“ na putevima (SPI), realizovan je u iznosu od 8.487.263,26 eura, što odgovara iznosu odobrenih budžetskih sredstava (namjenski prihodi).

Budžetom za 2019. godinu planirano je ulaganje u iznosu od 45.087.263,00 eura.

Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2019. godinu podijeljen je, premw izvorima u sljedećim cijelinama:

- Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore iznosi 8.187.263,25 eura, pri čemu će cijela suma biti utrošena za potrebe redovnog održavanja i zaštite državnih puteva

- Finansiranje iz Kapitalnog budžeta je predviđeno u iznosu od 36.900.000,00 eura

1. Program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 2.600.000,00 eura

2. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori 27.300.000,00 eura

3. Program sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima 1.500.000,00 eura

4. Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva 2.500.000,00 eura

5. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 3.000.000,00 eura.

Projekti koji se realizuju iz kredita EIB-a i EBRD-a, shodno Zakonu o Budžetu, biće finansirani do visine njihovih izvršenja.

U okviru Programa rekonstrukcije i modernizacije magistralnih i regionalnih puteva izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca, a za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva će se izdvojiti 27.300.000,00 eura. Finansiranje će se vršiti iz Opštih prihoda Budžeta Crne Gore, iz kredita EIB-a i iz kredita EBRD-a.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva