Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine

Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine
Datum objave: 14.12.2018 13:38 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Rezultati projekta WB12-MNE-TRA-01 „Glavni projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje-Plužine“ predstavljeni su danas na završnoj radionici u Hotelu Ramada.

Projekat je pripremljen za Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore sa ciljem pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju­/rekonstrukciju putne dionice dužine 20km od novog graničnog prelaza Paklice do Plužina. Za dionicu dužine 3km od Paklica do novog mosta preko rijeke Tare (ne uključujući sami most) na granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine projektna dokumentacija je pripremljena samo na nivou Idejnog rješenja, pa je neophodna dalja razrada uključujući i procjenu uticaja na životnu sredinu.

Dionica puta u Bosni i Hercegovini između Foče i Huma (Šćepan Polje) takođe treba da se rehabilituje, a projektna dokumentacija se finansira posredstvom EU IPA fondova u toj zemlji.

Projekat će na nacionalnom nivou u Crnoj Gori obezbijediti koristi koje se ogledaju u poboljšanom drumskom saobraćaju, većoj bezbjednosti na putu i smanjenom vremenu putovanja. Takođe će poboljšati regionalne veze putem transportne rute na koridoru Vc na Zapadnom Balkanu, povezujući Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu sa centralnom Evropom.

Takođe, projekat je implementiran kroz grant od 3,6 miliona eura koji finansira Evropska unija kroz WBIF. Vodeća Međunarodna finansijska institucija (IFI) je EBRD. Implementirao ga je COWI IPF Konzorcijum (IPF4) koji je ugovoren od strane Evropske investicione banke (EIB).

Rezultati projekta obuhvataju: 1) Glavni projekat za dionicu od novog graničnog prelaza u Paklicama do Plužina, 2) Idejno rješenje za povezivanje putne dionice od novog graničnog prelaza u Paklicama do mosta preko rijeke Tare (ne uključujući sami most) i 3) tendersku dokumentaciju za rekonstrukciju/izgradnju u skladu sa pravilima nabavke EBRD-a, korišćenjem uslova za izgradnju po pravilima FIDIC Crvene knjige.

Projekat će pomoći korisniku projekta – Ministarstvu saobraćaja i pomorstva-da planira i sprovede potrebnu rehabilitaciju ovog puta koji je dio E762 evropske rute i glavne putne mreže u Crnoj Gori.

Državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Angelina Živković, istakla je da je pomenuti putni pravac vrlo važna regionalna konekcija koja je predviđena da poboljša uslove puta, skrati vrijeme putovanja, i poveća nivo sigurnosti veza između Tirane, Podgorice i Sarajeva.

"Ova dionica je veoma zahtijevna pogotovo u zimskim uslovima, jer se odnosi na rekonstrukciju 24 tunela za koje je kroz idejni projekat trebalo pronaći poboljšano rješenje, upravo zbog velikih snježnih nanosa i odrona. Svakako, naše kolege iz BiH paralelno su radili na projektnoj dokumentaciji za njihov dio od Foče do Huma, koji dalje vodi do Sarajeva. Na toj dionici oni su već obezbjedili za jedan dio kofinansiranje iz predpristupne pomoći Evropske Unije. Kompletna dionica rekonstrukcije je procijenjena na 140 miliona eura i zahtjeva zajednički nastup prema budućim evropskim fondovima pored angažmana koje bi imale obje države", naglasila je Živković.

Yanis Papapanagiotou, glavni ekspert za saobraćaj Programa tehničke pomoći 4 (IPF4), istakao je da WBIF radi već 10 godina infrastrukturne projekte u regionu i izrazio zadovoljstvo što mogu da doprinesu razvoju infrastrukture što doprinosi jačanju ekonomije i kapaciteta lokalnih eksperata. 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva