Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine

Datum objave: 10.08.2018 12:50 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje

JAVNI POZIV 

nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine
ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE 
U OBLASTI SAOBRAĆAJA SA AKCENTOM NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija 
iz budžeta Crne Gore u 2019. godini. 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 10. avgusta do 25. avgusta 2018.  godine. 

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna. 

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE: Nacrt sektorske analize u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine.doc


Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstva saobraćaja i pomorstva  Rimski trg broj 46 Podgorica (sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-
U OBLASTI SAOBRAĆAJA SA AKCENTOM NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE) kao i elektronskim putem na e-mail: elmaza.krasnici@msp.gov.me i selma.dacić@msp.gov.me

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine .