Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Saopštenje: Ugovor o osnivanju transportne zajednice - novo poglavlje saradnje u oblasti saobraćaja

Saopštenje: Ugovor o osnivanju transportne zajednice - novo poglavlje saradnje u oblasti saobraćaja
Datum objave: 07.12.2017 13:57 | Autor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ispis Štampaj stranicu


Delegacija predvođena ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmanom Nurkovićem učestvovala je u Briselu na 13. SEETO godišnjem sastanku ministara i na prvom Savjetu ministara osnovanom u okviru Ugovora o transportnoj zajednici. Pored ministra Nurkovića, članovi delegacije koji su prisustvovali i 53. sastanku SEETO Nadzornog odbora bili su državna sekretarka Angelina Živković i sekretar ministarstva Adis Pepić.

U prvom dijelu dana koji je bio posvećen 13. SEETO godišnjem sastanku ministara, ministar Nurković je u svom obraćanju istakao: ,,U prilog trinaestogodišnje saradnje zemalja Zapadnog Balkana, zajedno sa Evropskom komisijom, idu činjenice, da smo investirali dosta u SEETO process i da nas je saradnja kroz potpisani Memorandum o razumijevanju za razvoj regionalne saobraćajne mreže u jugoistočnoj Evropi iz 2004. godine, dovela do nivoa, kada postoji pređeni put koji ima svoj kontinuitet i gdje upravo postoji kvalitetna osnova za dalju nadogradnju, što priznaćete olakšava danas svima nama posao koji nam je povjeren na raličitim instancama i nivoima odgovornosti u oblasti saobraćaja.“

Do sada je, kako je predstavljeno od strane predstavnika SEETO Sekretarijata u periodu od 2004.-2016. samo u fizičku infrastrukturu investirano 13.5 milijardi eura, od čega je 52% sredstava dodijeljeno, 39% je u realizaciji dok je ostalih 9% obezbijeđeno. Ostvaren je i značajan napredak na polju reformskih mjera koje su prvenstveno fokusirane na uklanjanje barijera u oblasti otvaranja željezničkog tržišta, bezbjednosti saobraćaja na putevima i prekograničnoj saradnji.

Popodnevna sesija, kojom je predsjedavala evropska komesarka za saobraćaj Violeta Bulc bila je posebno posvećena Ugovoru o osnivanju transportne zajednice.

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju transportne zajednice od strane predsjednika Vlada Zapadno-Balkanske šestorske i Evropske komisije u Trstu u julu 2017. godine započelo je novo poglavlje saradnje u oblasti saobraćaja koje će produbiti dalje zajedničke aktivnosti i donijeti nove kvalitete kroz unaprijeđenje infrastrukture, uklanjanje barijera za bolje funkcionisanje saobraćaja i trgovine, i primjenu pravne tekovine i standarda koji će voditi ka daljoj liberalizaciji tržišta i progresivnoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana.

Agendom popodnevne sesije bilo je predviđeno razmatranje sjedišta budućeg stalnog Sekretarijata za saobraćaj od strane novoosnovanog Savjeta ministara, na kojem su ministri regiona donijeli odluku da sjedište istog bude u Beogradu. Ovom prilikom je predstavljen nacrt Pravilnika o radu, a Evropska komisija je takođe informisala ministre o predviđenim narednim koracima i procedurama vezanim za uspostavljanje Sekretarijata, budžet i popunjavanje pozicija u istom. Očekuje se da krajem januara, najkasnije početkom februara, zasijeda i prvi Regionalni nadzorni odbor u okviru Ugovora o osnivanju transportne zajednice koji će biti nadležan za sva pitanja od interesa za formiranje i funkcionisanje budućeg Sekretarijata, a nakon toga i samo sprovođenje Ugovora.

Ministar Nurković je iskoristio priliku da istakne kandidaturu Crne Gore za mjesto direktora stalnog Sekretarijata, kandidujući sadašnju državnu sekretarku Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Angelinu Živković, ističući njeno dugogodišnje iskustvo, znanje i kompetentnost za obavljanje te funkcije.

Na sastancima se, u saradnji sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, takođe konkretno razgovaralo i o zajedničkom projektu koji obuhvata putni pravac Plužine-Šćepan Polje, most na Tari i dionica puta u Bosni i Hercegovini. Zahtjev dvije države prema Evropskoj uniji će biti usmjeren na obezbjeđivanje grant sredstava za ovu prekograničnu dionicu, koja je od izuzetnog regionalnog značaja. Bosna i Hercegovina ima već odrađen izvođački projekat dok će Crna Gora isti završiti do kraja juna 2018.

U razgovoru sa komesarkom Bulc, ministar Nurković je takođe ukazao na problematiku vezanu za projekat rekonstrukcije dijela željezničke pruge Kos-Trebješica, tražeći konkretnu podršku za prevazilaženje nastalih problema koji bi mogli proizvesti obustavljanje ovog veoma značajnog projekta za Crnu Goru. Komesarka je bila otvorena da sasluša ministra Nurkovića i zatražila da bude detaljnije obaviještena o istom u pisanoj formi, obećavajući pomoć u rješavanju otvorenih pitanja.

Crna Gora ostaje posvećena političkoj i ekonomskoj saradnji u svim oblastima kako bi doprinijela daljoj stabilnosti i razvoju regiona Zapadnog Balkana.
Ministar se na marginama sastanaka sastao i sa svojim kolegama ministrima Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, kao i sa državnim sekretarom Srbije. Tokom ovih razgovora najavljene su i posjete ministra Nurkovića Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji.

FOTO: Ugovor o osnivanju transportne zajednice

Služba za odnose sa javnošću i protokol