Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Saopštenje: “Kako dostići ciljeve održivog razvoja u transportu i trgovini”

Saopštenje: “Kako dostići ciljeve održivog razvoja u transportu i trgovini”
Datum objave: 13.10.2017 13:09 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


 

Dvodnevna radionica na temu “Kako dostići ciljeve održivog razvoja u transportu i trgovini” u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva Ekonomije i UNECE održana je u Privrednoj Komori Crne Gore.

 

 

Prvog dana održavanja radionice Državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković u uvodnom izlaganju osvrnula se na Samit svjetskih lidera održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji su se 27. septembra 2015. godine, sastali u Njujorku i izrazili svoju odlučnost da naprave važne i transformativne korake koji su potrebni da se svijet usmjeri na održiv put i unaprjeđenje mehanizama otpornosti. Agendu održivog razvoja prati set od 17 ciljeva održivog razvoja, 169 smjernica i preko 230 indikatora do 2030. godine.

 

Kada je u pitanju oblast saobraćaja, u samoj Agendi održivog razvoja prepoznati su ciljevi, gdje će biti ključno sprovođenje specifičnih aktivnosti izgradnje kapaciteta na način koji dozvoljava dosljedno mjerenje, monitoring ciljeva održivog razvoja, smjernica i indikatora vezanih za saobraćaj, sa aktivnostima za praćenje i izvještavanje.“ I zato je ova radionica fokusirana na diskusijama o indikatorima iz oblasti saobraćaja koji se smatraju među najrelevantnijima za podizanje nivoa efikasnosti, a odnose se na smanjanje za 50% broja smrtnih slučajeva na putevima do 2020. godine; mjerenju obima putnika i tereta po vidu saobraćaja; i određivanju proporcije populacije koja ima pogodan pristup javnom prevozu, po polu, godinama, kao i osoba sa invaliditetom“ istakla je Živković.

Generalni direktor za razvoj u Ministarstvu ekonomije Miloš Čelanović kazao je da rad na postizanju ciljeva održivog razvoja u UN-u i njenim državama članicama sve više stavlja fokus na međunarodnu trgovinu čineći je „motorom za inkluzivni ekonomski rast i smanjenje siromaštva“.

„Tako su međunarodna trgovina i investicije važni pokretači razvoja, produktivnosti, inovacija, otvaranja novih radnih mjesta i razvoja“, kazao je Čelanović na otvaranju radionice.

Ciljevi održivog razvoja, kako je dodao, mogu se realizovati samo uz snažnu opredijeljenost za globalno partnerstvo i saradnju.

On je dodao da je u cilju jačanja regionalne ekonomske saradnje definisan višegodišnji Akcioni plan za kreiranje Regionalnog ekonomskog prostora koji se zasniva se na principima nediskriminacije, stvarajući jednake uslove za sve.

„Time će se omogućiti nesmetan protok roba, usluga, kapitala i visoko kvalifikovane radne snage, čineći ovaj region privlačnijim za investiranje i trgovinu, ubrzavajući konvergenciju sa EU i ostvarenju prosperiteta za sve svoje građane“, kazao je Čelanović.

Kao koorganizatori radionice, značajan doprinos dali su predstavnici UNECE-a: Nenad Nikolić, Francesco Dionori, Mario Apostolov i Alexander Blackburn koji su prezentirali  ciljeve održivog razvoja vezane za: transportnu infrastrukturu, bezbjednost saobraćaja, transport u gradovima i trgovinu

 

Savjetnica u ministarstvu ekonomije Svetlana Božović prezentirala je dostignuća Crne Gore kada su u pitanju koraci koji su preuzeti kako bi se dostigli ciljevi odživog razvoja vezani za trgovinu.

Glavni inspektor za bezbjednost saobraćaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Klikovac govorio je o Strategiji poboljšanja stanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju, kojom je zaključno sa 2019. godinom planirano smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama za 50%. Klikovac je kazao da je stanje tehničke ispravnosti vozila u Crnoj Gori na veoma visokom nivou, i neuporedivo bolje nego na početku pomenutog desetogodišnjeg perioda. Predstavnici MUP-a su identifikovali 80 kritičnih tačaka na crnogorskim drumovima, nakon čega je jedan broj tih dionica saniran i na njima imamo značajno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

 

Predstavnica UN za Crnu Goru Fiona McCluny je naglasila značaj aktivnosti koje sprovodi kancelarija UNDP kroz projekat Bezbjednosti na putevima, ali takođe i podršku razvoju održive urbane mobilnosti kroz izradu Plana održive urbane mobilnosti za Bokokotorski zaliv i Prijestonicu Cetinje, koji sadrži Akcioni plan sa razrađene 24 mjere za unapređenje sistema saobraćaja za period do 2020. godine. Kampanja Evropske nedelje mobilnosti je ove godine obilježena u 7 crnogorskih opština, kao i aktivnost na razvoju EuroVelo8 rute koja prolazi kroz Crnu Goru, a za čiji razvoj će kancelarija UNDP pružiti značajnu podršku u narednom period.

 

Na dvodnevnom skupu u Privrednoj komori Crne Gore ućestvuju predstavnici Ministarstava saobraćaja i pomorstva, finansija, ekonomije, Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprava policije, te gosti iz resornih ministarstava: Albanije, BiH, Grčke, Srbije, Makedonije, Moldavije, kao i MONTEPUT-a, Direkcije za saobraćaj, Inženjerske komore, Uprave carina, Sekretarijata za saobraćaj opštine Podgorica i MONSTAT-a.

 

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva