Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

04.04.2020.

Donacija funkcionera i zaposlenih u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

Funkcioneri Ministarstva saobraćaja i pomorstva polovinu svoje mjesečne zarade uputili su na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) za namjenu suzbijanja epidemije korona virusa. Ovu akciju podržao je i određeni broj zaposlenih MSP-a na način što su u skladu sa ličnim mogućnostima odvojili dio zarade za pomenutu namjeru.

31.03.2020.

Uspostavljanje prioritetnih prolaza i koridora kako bi se obezbijedio slobodan protok robe između zemalja Zapadnog Balkana (WB6)

U cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovnim proizvodima unutar Zapadnog Balkana definisan je zajednički prijedlog Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA-e...

27.03.2020.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara na nacrte sektorskih analiza za 2021. godinu

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje...

25.03.2020.

Akcioni plan pihvata plovnih objekata za koje je Nacionalno koordinaciono tijelo odobrilo uplovljenje

Akcioni plan pihvata plovnih objekata za koje je Nacionalno koordinaciono tijelo odobrilo uplovljenje možete preuzeti ovdje...

25.03.2020.

Kvalitetna saradnja sa crnogorskim prevoznicima

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u kvalitetnoj saradnji sa crnogorskim prevoznicima nastoji da obezbijedi siguran i bezbjedan protok ljudi u ovako osjetljivom trenutku. Zaključno sa 23.03.2020 za potrebe pevoza crnogorskih državljana koji su se vratili u Crnu Goru do karantina i organizovanog prevoza stranih državljana iz svih krajeva Crne Gore do aerodroma Podgorica, korišćeno je ukupno 66 vozila i to:

25.03.2020.

Javni konkursi za finansiranje NVO će biti produženi za 30 dana

U skladu sa preporukama Ministarstva javne uprave, a shodno inicijativama NVO, Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donose odluku: 1. Rok za dostavljanje prijava projekata/programa po već objavljenim konkursima će biti produženi za još 30 dana, nakon isteka roka 27.marta 2020 godine;

20.03.2020.

Odluka o preduzimanju privremenih mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom koja se odnosi na pomorce

Ministarstvo je 19. i 20. marta intezivno radilo na Odluci kojom će se omogućiti nesmetani rad naših pomoraca na brodovima za vrijeme COVID-19 pandemije i istu 20. marta uputilo svim zainteresovanim stranama.

20.03.2020.

Obavještenje za NVO

U skladu sa donešenim mjerama Vlade Crne Gore, a sve u cilju suzbijanja COVID 19, Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2020. godinu donose odluku: