Мања слова Већа слова РСС Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Легислатива

01.02.2010.

Правилник о начину одређивања елемената електронских комуникационих мрежа и припадајуће инфраструктуре, ширине заштитних зона и врсте радио коридора, у чијој зони није допуштена градња других објеката

Овим правилником прописују се начин одређивања елемената електронских комуникационих мрежа и припадајуће инфраструктуре у чијој зони није дозвољена градња других објеката, ширине заштитних зона и врсте радио коридора.Доwнлоад

10.12.2009.

Правилник о условима и начину коришћења минималног сета закупљених линија

Правилник о условима и начину коришћења минималног сета закупљених линија
Правилник је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 70/2009 од 21.10.2009. године. Предмет правилника
Члан 1
Овим правилником прописују се услови и начин коришћења минималног сета линија закупљених од стране оператора (у даљем тексту: закуподавац) које су у складу са регулаторним актом Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност (у даљем тексту: Агенција), оператори обавезни да понуде у закуп.Доwнлоад

10.12.2009.

С Т А Т У Т РАДИО-ДИФУЗНОГ ЦЕНТРА - ПОДГОРИЦА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

На основу чл. 64 и 68 Закона о привредним друштвима (Службени лист РЦГ, број 6/02 и Службени лист ЦГ, бр. 17/07 и 80/08) и Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Радио-дифузни центар Подгорица (Службени лист ЦГ, број 21/09), Одбор директора на сједници одржаној дана 25. августа 2009. године, донио је
С Т А Т У Т
Радио-дифузног центра - Подгорица Друштва са ограниченом одговорношћуДоwнлоад

10.12.2009.

Правилник о садржају и начину вођења регистра оператора, регистра одобрених радио - фреквенција и регистра додијељене нумерације и адреса

Правилник о садржају и начину вођења регистра оператора, регистра одобрених радио - фреквенција и регистра додијељене нумерације и адреса
Правилник је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 71/2009 од 22.10.2009. године.
Члан 1
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења регистра оператора, регистра одобрених радио - фреквенција и регистра додијељене нумерације и адреса Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност (у даљем тексту: Агенција).
Члан 2
Регистри из члана 1 овог правилника воде се у писаној и електронској формиДоwнлоад

10.12.2009.

Члан 21 Закона о измјенама и допунама Закона о буџету

Члан 21 Закона о измјенама и допунама Закона о буџету
Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 53/2009 од 7.8.2009. године.
Члан 21
Послије члана 61 додају се два нова члана која гласе:
Члан 61б
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе:
- члана 28 став 3 Закона о радио - дифузији ("Службени лист РЦГ", бр. 51/02, 62/02 и 56/04);
- члана 13 став 2 Закона о енергетици ("Службени лист РЦГ", бр. 39/03);
- члана 13 став 3 и члана 16 став 2 Закона о електронским комуникацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 50/08);
- члана 20 ст. 2 и 3 Закона о хартијама од вриједности ("Службени лист РЦГ", бр. 59/00 и 28/06);
- члана 185 тачка 6 Закона о осигурању ("Службени лист РЦГ" бр. 78/06), а у члану 193 ријечи: "5 и 6" замјењују се ријечима:"и пет".Доwнлоад

10.12.2009.

Правилник о начину регистрације корисника услуга јавних комуникационих мрежа

Овим правилником прописује се да начин регистрације претплатника услуга фиксне телефоније и корисника услуга мобилне телефоније (постпаид и препаид) и корисника Интернета, у складу са Законом о електронским комуникацијама врше Оператори.Доwнлоад

30.10.2009.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И ДИНАМИЦИ УВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕВРОПСКОГ ТЕЛЕФОНСКОГ БРОЈА 112 ЗА ПОЗИВЕ У НЕВОЉИ, КАО И О КВАЛИТЕТУ УСЛУГЕ ОПСЛУЖИВАЊА ПОЗИВА УПУЋЕНИХ НА ТАЈ БРОЈ

Овим правилником прописују се начин, услови и динамика увођења јединственог европског телефонског броја 112 за позиве у невољи (у даљем тексту: број 112), као и квалитет услуге опслуживања позива упућених на број 112.
Доwнлоад

30.10.2009.

ПРАВИЛНИК О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ, ГРАНИЧНИМ ВРИЈЕДНОСТИМА И МЕТОДАМА МЈЕРЕЊА ПАРАМЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БРОЈА 112 ЗА ПОЗИВЕ У НЕВОЉИ

Овим правилником прописују се параметри квалитета услуге за коришћење јединственог европског телефонског броја 112 за позиве у невољи (у даљем тексту: број 112), граничне вриједности и методе мјерења тих параметара.Доwнлоад

07.04.2009.

УГОВОР О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ПРЕНОСА И ЕМИТОВАЊА ПРОГРАМА РТЦГ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКИХ СИСТЕМА

Овим уговором уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна у вези са начином и условима плаћања трошкова преноса и емитовања програма РТЦГ путем земаљских система у 2009. години...Доwнлоад

02.04.2009.

ОДЛУКА О ЦЈЕНОВНИКУ НАКНАДЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА АДМИНИСТИРАЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА

ОДЛУКА О ЦЈЕНОВНИКУ НАКНАДЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА АДМИНИСТИРАЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА...Доwнлоад