Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Javne rasprave

27.05.2010.

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

27.05.2010.

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

20.05.2010.

JAVNI POZIV

U skladu sa članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 8/09), Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela i upućuje građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima...

01.02.2010.

Nacrt Uredbe o Univerzalnom servisu

Na osnovu člana 4, stav 1, tačka 5 Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl. list Crne
Gore broj 50/08, 53/09 i 70/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____, donijela je sljedeću
UREDBU O MINIMALNOM SETU USLUGA KOJE OBUHVATA UNIVERZALNI
SERVIS
Predmet uredbe
Član 1
Ovom uredbom se određuje minimalni set usluga specificiranog kvaliteta koje obuhvata
Univerzalni servis, kome svi krajnji korisnici imaju pristup, poštujući prava i slobode
pojedinaca, bez ometanja konkurencije.Download

22.06.2009.

Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja registara 19.06.2009.

Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja registara 19.06.2009...Download

22.06.2009.

Naredba o klasama radio-opreme

Naredba o klasama radio-opreme...Download

17.06.2009.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORŠĆENJA MINIMALNOG SETA ZAKUPLJENIH LINIJA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORŠĆENJA MINIMALNOG SETA ZAKUPLJENIH LINIJA... Download

19.05.2009.

PREDLOG PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETNOJ KOMPATIBILNOSTI (EMC)

Na osnovu ĉlana 6 stav 1 Zakona o tehniĉkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima (Službeni list CG―, broj 14/08) i Uredbe o naĉinu izrade i donošenju tehniĉkih propisa i tehniĉkih specifikacija i registru tehniĉkih propisa (Službeni list CG―, broj 55/08), Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija donijelo je Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)...Download

05.05.2009.

PRAVILNIK o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

PRAVILNIK o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremiDownload

20.03.2009.

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I DINAMICI UVOĐENJA JEDINSTVENOG EVROPSKOG TELEFONSKOG BROJA ZA POZIVE U NEVOLJI, KAO I O KVALITETU USLUGE OPSLUŽIVANJA POZIVA UPUĆENIH NA TAJ BROJ

Na osnovu člana 118 Zakona o elektornskim komunikacijama ( Sl. list CG br. 50/08), Minstarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Sektor telekomuniakcija, radio spektra i pošta i Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Sektor za vanredne situacije otvara javnu raspravu i poziva zainteresovanu javnost da daju svoje mišljenje, sugestije i komentare na priloženi dokument, prosljeđujući ih na sledeći email: mladen.koljensic@gov.me.

Na osnovu člana člana 88 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 50/08), Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i javne uprave, donosi Pravilnik o načinu, uslovima i dinamici uvođenja jedinstvenog evropskog telefonskog broja za pozive u nevolji, kao i o kvalitetu usluge opsluživanja poziva upućenih na taj broj...Download