Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Javne rasprave

28.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Obavještavamo Vas da je u toku Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, te da traje do 5. Avgusta ove godine.

22.11.2011.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o vazdušnom saobraćaju

Na sjednici održanoj 17. novembra 2011. godine, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Vlada Crne Gore usvojila je Nacrt zakona o vazdušnom saobraćaju, s Predlogom programa javne rasprave...

21.01.2011.

Poziv za prijavu savjetnika za privatizaciju kompanije „ Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar, objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj

Ovdje možete preuzeti poziv za iskazivanje interesovanja za savjetnika za privatizaciju kompanije „ Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar, objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj

05.11.2010.

JAVNI POZIV - Nacrt zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnim objektima

U skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore, sa sjednice od 4. novembra 2010. godine, Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija daje na javnu raspravu Nacrt zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata i upućuje...

23.06.2010.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu “Tender”) za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina

za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu “Tender”) za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina...

27.05.2010.

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

27.05.2010.

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

20.05.2010.

JAVNI POZIV

U skladu sa članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 8/09), Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela i upućuje građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima...

01.02.2010.

Nacrt Uredbe o Univerzalnom servisu

Na osnovu člana 4, stav 1, tačka 5 Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl. list Crne
Gore broj 50/08, 53/09 i 70/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____, donijela je sljedeću
UREDBU O MINIMALNOM SETU USLUGA KOJE OBUHVATA UNIVERZALNI
SERVIS
Predmet uredbe
Član 1
Ovom uredbom se određuje minimalni set usluga specificiranog kvaliteta koje obuhvata
Univerzalni servis, kome svi krajnji korisnici imaju pristup, poštujući prava i slobode
pojedinaca, bez ometanja konkurencije.Download