Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Javne rasprave

05.05.2009.

PRAVILNIK o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

PRAVILNIK o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremiDownload

20.03.2009.

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I DINAMICI UVOĐENJA JEDINSTVENOG EVROPSKOG TELEFONSKOG BROJA ZA POZIVE U NEVOLJI, KAO I O KVALITETU USLUGE OPSLUŽIVANJA POZIVA UPUĆENIH NA TAJ BROJ

Na osnovu člana 118 Zakona o elektornskim komunikacijama ( Sl. list CG br. 50/08), Minstarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Sektor telekomuniakcija, radio spektra i pošta i Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Sektor za vanredne situacije otvara javnu raspravu i poziva zainteresovanu javnost da daju svoje mišljenje, sugestije i komentare na priloženi dokument, prosljeđujući ih na sledeći email: mladen.koljensic@gov.me.

Na osnovu člana člana 88 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 50/08), Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i javne uprave, donosi Pravilnik o načinu, uslovima i dinamici uvođenja jedinstvenog evropskog telefonskog broja za pozive u nevolji, kao i o kvalitetu usluge opsluživanja poziva upućenih na taj broj...Download

20.03.2009.

P R A V I L N I K O PARAMETRIMA KVALITETA USLUGE, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I METODAMA MJERENJA PARAMETARA ZA KORIŠĆENJE JEDINSTVENOG EVROPSKOG BROJA ZA POZIVE U NEVOLJI

Na osnovu člana 118 Zakona o elektornskim komunikacijama ( Sl. list CG br. 50/08), Minstarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Sektor telekomuniakcija, radio spektra i pošta otvara javnu raspravu i poziva zainteresovanu javnost da daju svoje mišljenje, sugestije i komentare na priloženi dokument, prosljeđujući ih na sledeći email: mladen.koljensic@gov.me.

Na osnovu člana 88 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama ( "Službeni list CG", broj 50/08), Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija donosi Pravilnik o parametrima kvaliteta usluge, graničnim vrijednostima i metodama mjerenja parametara za korišćenje jedinstvenog evropskog broja za pozive u nevolji...Download