Мања слова Већа слова РССЗакон о слободи вјероисповијести

 Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Јавне расправе

27.05.2010.

Предлог уредбе о висини накнаде за корисцење објеката безбједности пловидбе

Предлог уредбе о висини накнаде за корисцење објеката безбједности пловидбе

20.05.2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ

У складу са чланом 18 тачка 3 Закона о концесијама (“Сл.лист ЦГ”, бр. 8/09), Лучка управа даје на јавну расправу Концесиони акт за додјелу концесије за привредно коришћење луке на подручју К.О. Бијела и упућује грађанима, државним органима, невладиним организацијама, правним лицима и предузетницима и другим заинтересованим субјектима...

01.02.2010.

Нацрт Уредбе о Универзалном сервису

На основу члана 4, став 1, тачка 5 Закона о електронским комуникацијама (Сл. лист Црне
Горе број 50/08, 53/09 и 70/09), Влада Црне Горе, на сједници од _____, донијела је сљедећу
УРЕДБУ О МИНИМАЛНОМ СЕТУ УСЛУГА КОЈЕ ОБУХВАТА УНИВЕРЗАЛНИ
СЕРВИС
Предмет уредбе
Члан 1
Овом уредбом се одређује минимални сет услуга специфицираног квалитета које обухвата
Универзални сервис, коме сви крајњи корисници имају приступ, поштујући права и слободе
појединаца, без ометања конкуренције.Доwнлоад

22.06.2009.

Правилник о садржини и начину водјења регистара 19.06.2009.

Правилник о садржини и начину водјења регистара 19.06.2009...Доwнлоад

22.06.2009.

Наредба о класама радио-опреме

Наредба о класама радио-опреме...Доwнлоад

17.06.2009.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРШЋЕЊА МИНИМАЛНОГ СЕТА ЗАКУПЉЕНИХ ЛИНИЈА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРШЋЕЊА МИНИМАЛНОГ СЕТА ЗАКУПЉЕНИХ ЛИНИЈА... Доwнлоад

19.05.2009.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОЈ КОМПАТИБИЛНОСТИ (ЕМЦ)

На основу ĉлана 6 став 1 Закона о техниĉким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености производа с прописаним захтјевима (Службени лист ЦГ―, број 14/08) и Уредбе о наĉину израде и доношењу техниĉких прописа и техниĉких спецификација и регистру техниĉких прописа (Службени лист ЦГ―, број 55/08), Министарство поморства, саобраћаја и телекомуникација донијело је Правилник о електромагнетној компатибилности (ЕМЦ)...Доwнлоад

05.05.2009.

ПРАВИЛНИК о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

ПРАВИЛНИК о радио опреми и телекомуникационој терминалној опремиДоwнлоад

20.03.2009.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И ДИНАМИЦИ УВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕВРОПСКОГ ТЕЛЕФОНСКОГ БРОЈА ЗА ПОЗИВЕ У НЕВОЉИ, КАО И О КВАЛИТЕТУ УСЛУГЕ ОПСЛУЖИВАЊА ПОЗИВА УПУЋЕНИХ НА ТАЈ БРОЈ

На основу члана 118 Закона о електорнским комуникацијама ( Сл. лист ЦГ бр. 50/08), Минстарство саобраћаја, поморства и телекомуникација, Сектор телекомуниакција, радио спектра и пошта и Министарство унутрашњих послова и јавне управе, Сектор за ванредне ситуације отвара јавну расправу и позива заинтересовану јавност да дају своје мишљење, сугестије и коментаре на приложени документ, просљеђујући их на следећи емаил: младен.кољенсиц@гов.ме.
На основу члана члана 88 став 2 Закона о електронским комуникацијама ("Службени лист ЦГ", број 50/08), Министарство саобраћаја, поморства и телекомуникација, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и јавне управе, доноси Правилник о начину, условима и динамици увођења јединственог европског телефонског броја за позиве у невољи, као и о квалитету услуге опслуживања позива упућених на тај број...Доwнлоад

20.03.2009.

П Р А В И Л Н И К О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ, ГРАНИЧНИМ ВРИЈЕДНОСТИМА И МЕТОДАМА МЈЕРЕЊА ПАРАМЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕВРОПСКОГ БРОЈА ЗА ПОЗИВЕ У НЕВОЉИ

На основу члана 118 Закона о електорнским комуникацијама ( Сл. лист ЦГ бр. 50/08), Минстарство саобраћаја, поморства и телекомуникација, Сектор телекомуниакција, радио спектра и пошта отвара јавну расправу и позива заинтересовану јавност да дају своје мишљење, сугестије и коментаре на приложени документ, просљеђујући их на следећи емаил: младен.кољенсиц@гов.ме.
На основу члана 88 став 3 Закона о електронским комуникацијама ( "Службени лист ЦГ", број 50/08), Министарство саобраћаја, поморства и телекомуникација доноси Правилник о параметрима квалитета услуге, граничним вриједностима и методама мјерења параметара за коришћење јединственог европског броја за позиве у невољи...Доwнлоад