Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o pomorskoj agenturi

Datum objave: 22.02.2019 13:29 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje 

JAVNI POZIV  

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o pomorskoj agenturi i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu saobraćaja i pomorstva na adresu: Podgorica, Rimski trg 46, ili na e-mail: dino.tutundzic@msp.gov.me. 

Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, za IV kvartal 2019. godine predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona o pomorskoj agenturi. Ovim zakonom urediće se pitanja od značaja za obavljanje pomorskih agencijskih usluga, adekvatno urediti uslovi i standardizovati poslovanje pomorskih agenata, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o pomoprskoj agenturi trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona. 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja nacrta Zakona o pomorskoj agenturi. 

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti:

Dino Tutundžić, samostalni savjetnik I u Direktoratu za pomorsku privredu.

e-mail: dino.tutundzic@msp.gov.me