Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Ministarstvo saobracaja,pomorstva i telekomunikacijaZoran Radonjić - Sekretar ministarstva

Obrazovanje

• Diplomirani pravnik, Pravni fakultet u Podgorici;
• Govori i piše engleski jezik;

  Radno iskustvo

• 1986. - SO Cetinje, Služba državnog pravobranioca samoupravljanja i šef odsjeka za invalidsko – boračku zaštitu;
• 1990. - Osnovni sud udruženog rada u Podgorici;
• 1992. - Univerzitet Crne Gore – Sekretar Fakulteta ikovnih umjetnosti, Cetinje;
• 2003. - Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Sekretar Ministarstva

   Stručno usavršavanje

• Stručni ispit za rad u državnim organima;
• Pravosudni ispit;
• Magistrant na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
  Tema magistarskog rada: Kontrola letenja: državno ili korporativno upravljanje

   Reference:

• Član više vladinih komisija i ekspertskih timova


   Kontakt e-mail: zoran.radonjic@gov.me; tel:+382 (0) 20 234 179; fax:+382 (0) 20 234 331