Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

U Direktoratu za vazdušni saobraćaj - vrše se poslovi koji se odnose na: vođenje razvojne politike u oblasti vazdušnog saobraćaja, praćenje stanja u oblasti vazdušnog saobraćaja; pripremanje i predlaganje mjera razvojne ekonomske politike i analiziranje njihovog uticaja na poslovanje vazdušnog saobraćaja; održavanje aerodromske infrastrukture; vođenje odgovarajućih evidencija za praćenje i preduzimanje mjera u oblasti civilnog vazduhoplovstva i aerodroma; pripremu zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i sporazuma i davanje stručnih mišljenja o primjeni propisa, a koji se odnose na vazdušni saobraćaj; učestvovanje u izradi planova i programa održavanja aerodromske infrastrukture; evidentiranje utroška sredstava za aerodromsku infrastrukturu; sačinjavanje informacija i analiza iz vazdušnog saobraćaja; praćenje i izvršavanje zakona i podzakonskih propisa iz vazdušnog saobraćaja; davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti vazdušnog saobraćaja; praćenje izvođenja radova i realizaciju projekata; kontrolu kvaliteta i količine radova na održavanju aerodromske infrastrukture i civilnog vazduhoplovstva, u skladu sa tehničkim i drugim propisima i standardima; sačinjavanje ugovora za održavanje i zaštitu aerodromske infrastrukture; realizaciju Programa rada Vlade; izvršavanje zaključaka Vlade i njenih radnih tijela; saradnju sa ministarstvima i drugim organima; praćenje i analiziranje predloženih mjera i realizaciju infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija i iz Budžeta Crne Gore; pripremanje odgovora na poslanička pitanja iz oblasti vazdušnog saobraćaja; obezbjeđenje sprovođenja zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti vazdušnog saobraćaja; zaštitu i održavanje aerodromske infrastrukture; praćenje propisa iz ove oblasti; preduzimanje aktivnosti i mjera koje se odnose na vazdušni saobraćaj; sačinjavanje informacija i izvještaja o stanju u ovim oblastima; obavljanje i drugih poslova iz oblasti vazdušnog saobraćaja; realizaciju infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija, praćenje i analizu finansijskih tokova; implementaciju projekata iz oblasti vazdušnog saobraćaja i aerodroma realizaciju zaključenih finansijskih aranžmana; pripremu i pružanje informacija iz oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje; poštovanje procedura utvrđenih stavovima o politici sistema menadžmenta; pripremu potrebne tehničke dokumentacije za investiciono održavanje; pribavljanje saglasnosti, rješenja i dozvola nadležnih organa i institucija i organizovanje tehničke kontrole dokumentacije i tehničkih pregleda objekata; uknjižbu objekata, vođenje evidencije objekata i druge poslove utvrđene propisima.