Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
Maja MijuškovićV.D. Generalnog direktora Direktorata za pomorsku privredu

Telefon: +382 20 234 049
E-mail: maja.mijuskovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 342