Закон о слободи вјероисповијести

 Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Мр Ангелина Живковић - Државни секретар

Образовање

на Цетињу, гдје је са Лучом завршила основно и средње образовање. Дипломирала је на Грађевинском факултету, Универзитет Црне Горе на конструктивном смјеру, на тему: „Компаративна анализа тренутних сеизмичких југословенских и европских кодова на примјеру пројектовања дуалног система вишеспратнице”. На Економском факултету, Универзитет Црне Горе, на смјеру менаџмент бизниса, магистрирала је на тему „Улога Секретаријата за посматрање транспорта (СЕЕТО) у процесу транспортне интеграције земаља Западног Балкана”, 2009. године, и исте године на Харвард Универзитету, Бостон, Масачусетс, Сједињене Америче Државе, прошла програм стручног усавршавања “Инфраструктура у тржишној економији: Јавно-приватна партнерства”, са развојем експертизе у четири клучна подручја: адекватан одабир модела јавно-приватних партнерстава, изградња и одржавање политичке подршке, кретање приватног финансирања и тржишта капитала, и регулисање заштите интереса потрошача.

Радно искуство

Свој радни ангажман започела је у Министарству поморства и саобраћаја, 2002. године, у Одјељењу за путну и желејзничку инфраструктуру, гдје је радила на коорднацији и менажменту на пројектима везаним за путну и жељезничку инфраструктуру.

Од 2004. године, радила је као савјетник у кабинету министра саобраћаја, поморства и телекомуникација, на пословима креирања саобраћајне политике, управљања кључним процесима, који се односе на саобраћајне инфраструктурне пројекте, саобраћајно тржиште и учеснике у њему, праћења трендова у области саобраћаја, размјене искустава и примјене најбоље међународне праксе, комбинујући техничку и економску експертизу. Одговорна је била за идентификацију и установљење финансијских схема великих инфраструктурних пројеката и програма, и захтјеве које се односе на пројектно финансирање и међународне процедуре јавних набавки, кроз сарадњу са Међународним финансијским институцијама (Свјетска банка, Европска инвестициона банка и Европска банка за обнову и развој), Европском комисијом и другим релевантним регионалним и европским тијелима и институцијама.

У периоду 2004-2005. године, била је представник Црне Горе у Високој групи за транспорт, којом је предсједавала Лоyола де Палацио, Потпредсједница Европске Комисије.

Од 2005. године, представник је Црне Горе у Надзорном одбору, у оквиру Меморандума о разумијевању за развој основне регионалне саобраћајне мреже у југоисточној Европи, који је потписан у Луксембургу, 11. јуна у 2004. године, од стране влада Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Албаније, Србије и Косова, као и од стране Европске комисије, а представља камен темељац политике дјеловања Европске Уније према земљама Западног Балкана у области саобраћаја, док је у периоду 2011-2013. година, изабрана да предсједава Надзорним одбором, у овом регионалном тијелу.

У периоду јун-децембар 2006. године, била је члан менаџмент тима за праћење пројекта модернизације, ремонта и електрификације пруге Подгорица-Никшић.

Од 2007. године, члан је Надзорног одбора за саобраћај испред Црне Горе, у оквиру Међународног саобраћајног форума, а 2010. године, ушла у ужи избор кандидата за челно мјесто Генералног секретара Међународног саобраћајног форума, са сједиштем у Паризу. Међународни саобраћајни форум је међувладина организација која броји 54 земље чланице (земље ЕУ, Сједињене Америчке Државе, Кина, Аустралија, Јапан, Русија итд), а дјелује као стратегијско тијело за област саобраћаја.У периоду 2008-2010. година, била је члан преговарачког тима у оквиру процеса установљавања обавезујућег Уговора о саобраћајној заједници на Западном Балкану, као комплементарног дијела Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских Заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Црне Горе, с друге стране, који ће бити сукцесор Меморандума о разумијевању за развој основне регионалне саобраћајне мреже у југоисточној Европи.

У периоду 2007-2010. година, обављала је послове Пројект менаџера за пројекат аутопута Бар-Бољаре, за које је била именована од стране Владе Црне Горе, у октобру мјесецу 2007. године. Послови су се односили на надгледање, унапређење, ревизију, препоруке и координацију свих фаза и активности у процесу структурирања и имплементације јавно-приватног партнерства, које укључује пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање аутопута Бар-Бољаре, као и праћење и подршку у спровођењу трансакционе фазе, која укључује вишедисциплинарну “дуе дилигенце” процјену, идентификацију кључних одлука за Владу Црне Горе и креирање трансакционе структуре, идентификацију и претквалификацију потенцијалних међународних инвеститора, маркетинг потенцијалних инвеститора, пројектовање и надзор над процесом надметања, укључујући и припрему документације, понуда, процеса додјеле уговора, затварања финансијских конструкција итд.

Такође, у периоду 2007-2011. године, била је и секретар Савјета за изградњу аутопутева у Црној Гори, којим је предсједавао Предсједник Владе Црне Горе.

Од 2011. године је савјетник министра саобраћаја и поморства за инфраструктурне пројекте и приватизације из области саобраћаја.

У 2011. години, именована је члана Комисије за европске интеграције, као руководилац подгрупа 14 за саобраћајну политику и 21 за транс-европске транспортне мреже. Као и за Високог програмског службеника (СПО), испред Министарства саобраћаја и поморства, и Шефа тијела одговорног за приоритетне мјере (БРПМ) везано за ИПА компоненту ИИИ, Регионални развој.

У периоду 2011-2012. године, била је члан тендерске комисије за приватизацију предузећа из области саобраћаја и реализацију пројекта изградње аутопута Бар-Бољаре.

У априлу 2013. године од стране Владе Црне Горе именована за члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији, задуженог за поглавља преговора 14. Саобраћајна политика, 15. Енергетика и 21. Транс-европске мреже.

У јуну 2013. године од стране Владе Црне Горе именована за в.д. Генералног директора Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства.

У априлу 2016. године од стране Владе Црне Горе именована за Генералног директора Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства.

У априлу 2017. године од стране Владе Црне Горе именована за Државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства.

Током свог ангажмана у министарству саобраћаја и поморства учествовала кроз тимски рад у изради разних анализа, стратегија, пројектних задатака, студија, планско-пројектне документације и других докумената, која су била везана за дјелокруг рада Министарства.

Излагала је на већем броју конференција и округлих столова, и узела учешће на семинарима и обукама на тему креирања и развоја саобраћајне политике, саобраћајног тржишта и трендова, институционалних промјена, регулаторних реформи, макороекономске анализе, предприступних процеса за чланство у ЕУ итд (Белгија, Аустрија, Русија, Њемачка, Сједињене Америчке Државе, Кина итд).

Телефон: +382 20 482 189
Е-маил: ангелина.зивковиц@мсп.гов.ме
Фаx: +382 20 234 342