Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Saopštenje: Spisak podizvođača angažovanih na izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar - Boljare

Saopštenje: Spisak podizvođača angažovanih na izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar - Boljare
Datum objave: 23.01.2018 09:31 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu Download Download


 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je do sada izdalo 78 saglasnosti za angažovanje podizvođača na realizaciji prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare, kojima je obuhvaćeno 99 kompanija, od čega je 80 kompanija iz Crne Gore, čime je projekat autoputa Bar-Boljare postao projekat koji je u svoju realizaciju involvirao najviše domaćih kompanija.

 

 

 

 

U skladu sa Ugovorom o projektovanju i izgradnji, Izvođač radova nema pravo da radove u cjelini ustupi podizvođačima. Izvođač radova je obavezan da angažuje podizvođače, za projektovanje i izvođenje radova, koji imaju sjedište i registraciju u Crnoj Gori, prije 1. januara 2012. godine, u obimu koji ne može biti manji od 30% Prihvaćenog iznosa Ugovora. Podizvođački radovi u smislu Ugovora podrazumijevaju izvođenje radova na gradilištu, kao i poslove projektovanja radova. Dobavljači i zakupodavci materijala i opreme, kao i davaoci ostalih usluga u vezi sa Projektom i Ugovorom ne smatraju se podizvođačima, te za njih nije potrebno pribavljanje saglasnosti. Izvođač sam vrši odabir potencijalnih podizvođača i odgovoran je za kvalitet i dinamiku radova podizvođača, kao i za plaćanja podizvođačima. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u svojstvu Investitora, izdaje prethodnu saglasnost, ali to ne znači automatski i da je neko postao podizvođač, jer je to obligacioni odnos dva ili više pravnih lica, odnosno između Izvođača radova i drugih kompanija (potencijalnih podizvođača), nezavisno od Investitora, a jedna prethodna saglasnost može da obuhvati više preduzeća ukoliko jedno preduzeće zaključuje sa drugim preduzećem ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Odnosno, ukoliko Izvođač radova namjerava da proširi obim radova koji će povjeriti na realizaciju određenom preduzeću za koje je već prethodno izdata osnovna prethodna saglasnost za angažovanje podizvođača, Izvođač radova mora od Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora, da zahtijeva izdavanje dopune jednom izdate prethodne saglasnosti. Investitor ne određuje podizvođače, na predlog Izvođača radova daje prethodnu saglasnost ako ispunjavaju uslove, a osnovni kriterijumi koje Investitor ima u vidu prilikom davanja prethodnih saglasnosti su tehnička i kadrovska referentnost potencijalnog podizvođača za određenu vrstu poslova, kao i posjedovanje odgovarajućih licenci, i rad i Izvođača radova i njegovih podizvođača i njihova kontrola organizovana je u skladu sa primjenjivim domaćim pravnim sistemom. Izdavanje prethodnih saglasnosti odnosi se na domaće i inostrane podizvođače, pri čemu se samo angažman domaćih kompanija računa u ugovorom definisanu kvotu od 30%.

Bilans realizacije ugovorne obaveze Izvođača radova u vezi sa angažovanjem podizvođača svodi se na završetku radova, na bazi stvarno realizovanih predmeta i vrijednosti podizvođačkih ugovora.

 Spisak podizvođača:

Spisak podizvodjača.pdf

Snimak dionice Smokovac-Uvac-Mateševo - januar 2018.

 
 

 

Služba za odnose s javnošću i protokol