Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Saopštenje: Ministar Brajović sa saradnicima obišao radove na putu Podgorica-Cetinje-Budva

Saopštenje: Ministar Brajović sa saradnicima obišao radove na putu Podgorica-Cetinje-Budva
Datum objave: 04.04.2016 17:04 | Autor: msp

Ispis Štampaj stranicu


 
Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović sa saradnicima obišao je lokalitete na putnom pravcu Podgorica-Cetinje-Budva na kojima se izvode radovi. 

Radovi se izvode na šest lokaliteta. Prvi je Kokoti - Kamenica, dionica duga 4 km na kojoj je planirana treća traka dužine 1 km iz pravca Cetinja na potezu od Barutane prema Kokotima. Vrijednost radova je 1,3 miliona €, rok za završetak jun 2016.godine, izvođač radova Bemax. 

Drugi lokalitet je Kamenica – Meterizi / Jankovića krš - Ulići. Riječ je o dvije dionice od kojih je dionica Kamenica – Meterizi duga 4,6 km na kojoj je izgrađena treća traka dužine 1,6 km (po 800 m iz oba pravca) na prevoju Gospoština i dionica Jankovića krš – Ulići duga 1,8 km na kojoj je izgrađena III traka dužine 600m koja je iz pravca Cetinja povezana sa postojećom trećom trakom Jankovića krš. Vrijednost tih radova je 2,6 miliona €, rok za završetak 10. april 2016. godine, izvođač Bemax.

Radi se i na lokalitetu Tunel Mekavac, dionica duga 500 m na kojoj je planirana izgradnja treće trake koja podrazumijeva i proširenje postojećeg tunela dužine 200 m. Radovi na tunelu će se izvoditi nakon turističke sezone tako da će ovaj projekat biti završen do kraja 2016.godine. Vrijednost radova je 2 miliona €, a izvođač Tehnoput.

Radi se i na lokalitetu Obzovica - Brajići, dionica je duga 4 km, vrijednost radova 2,6 miliona €, rok za završetak jun 2016. godine, a izvođač radova Tehnoput.

Sljedeći lokalitet je Markovići, dionica duga 4 km na kojoj je planirana treća traka dužine 2,5 km iz pravca Budve na potezu od Markovića prema Stanišićima što zahtjeva i proširenje dva mosta koji se nalaze na trasi puta. Vrijednost radova je 3,2 miliona €, rok za završetak jun 2016. godine, a izvođač radova Tehnoput. 

I posljednji lokalitet je Zavala, dionica duga 700 m na kojoj je planirano spajanje bulevara između Budve i Bečića s izradom kružnog toka na raskrsnici sa putem za Cetinje. Vrijednost radova 3,6 miliona €, izvođač radova kompanija Bemax. Osim na ovim lokalitetima u sklopu redovnog održavanja puteva po ugovoru sa Crnagoraput-em vrši se sanacija kosina zasjeka na preostalim dionicama puta Podgorica – Cetinje, na kojima će se na dužini od 12 km izvršiti presvlačenje asfalta po ugovoru za investiciono presvlačenje kolovoza (najpovoljniji ponuđač Bemax vrijednost radova 1,0 milion €) 

U toku je tenderska procedura za rekonstrukciju preostala 4 lokaliteta i to:

Ulići – Ugnji, Ugnji – Obzovica, Brajići – Lapčići i Košljun – Zavala, ukupne dužine oko 20 km na kojima će biti izgrađeno oko 5 km dodatne treće trake. Otvaranje ponuda za ove lokalitete je u toku aprila, a procijenjena vrijednost radova iznosi 16,0 miliona €.

Nakon obilaska kompletne trase, ministar Brajović je izrazio zadovoljstvo intenzivnim radovima na terenu, kvalitetom tih radova, kao i rokovima u kojima će biti završeni. Neke dionice biće završene i prije roka, a , po riječima ministra Brajovića, kompletni radovi biće okončani do početka glavne turističke sezone. Ministar je naglasio da će do početka turističke sezone i naši građani, i turisti koji posjete našu zemlju imati praktično novi magistralni pravac Podgorica-Cetinje-Budva.

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva